Szczegóły aktualności:

Nowe standardy na ginekologii

Katarzyna Kozińska | Zdrowie | 06-02-2017

Nowy sprzęt, szkolenia, wspólne wykonywanie operacji – tak będzie wyglądała realizacja projektu z Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia - Polska 2014-2020 w gorzowskim szpitalu. Do lecznicy w ramach polsko-niemieckiej współpracy trafi ponad milion euro. Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie 15 projektów o wartości blisko 20 mln euro. – To realizacja kolejnych wspólnych pomysłów i przykład dobrej współpracy na pograniczu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

 
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. wraz z partnerami zrealizuje projekt na kwotę 1,07 mln euro. Działania skierowane będą na rozwijanie trwałej współpracy w ginekologii, poprawę jakości operacji, wymianę wiedzy i doświadczeń. Projekt zakłada ujednolicenie standardów i procedur, z których skorzystają pacjentki po obu stronach granicy.
Działania w ramach projektu:
- szkolenia oraz kursy lekarzy i pielęgniarek w zakresie nowych operacji ginekologicznych,
- wprowadzanie nowych standardów w zakresie diagnostyki,
- wspólne wykonywanie operacji ginekologicznych m.in. w systemie live-stream,
- wyposażenie oddziałów i sal operacyjnych w sprzęt medyczny,
- organizacja konferencji naukowych; promocja.
Niebawem rozpoczną się pierwsze wizyty studyjne i szkolenia personelu z obu stron granicy. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie konsekwentnie realizuje politykę poprawy jakości leczenia. Niedawno odmianę kadrową i wizerunkową przeszedł Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W ramach Współpracy INTERREG Brandenburgia - Polska 2014-2020 wsparte zostaną następujące projekty: szpitali gorzowskiego i zielonogórskiego, Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Gminy Gubin.
Szczegóły:

* Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze wraz z partnerami 
Kwota wnioskowana z EFRR:
1,55 mln euro
Trzy polsko – niemieckie grupy ekspertów będą rejestrowały i na bieżąco analizowały dane dot. leczenia ponad 10 tys. pacjentów nowotworowych z regionu przygranicznego i ocenią je na podstawie wybranych wskaźników jakościowych. Nowa transgraniczna współpraca lekarzy i instytucji ma wspierać transfer wiedzy i pomóc w likwidowaniu uwarunkowanych strukturalnie wad pogranicza na przykładzie opieki medycznej dla pacjentów nowotworowych. Przy wsparciu audiowizualnych technik komunikacyjnych i nowego oprogramowania mają powstać system zinstytucjonalizowanego, transgranicznego zarządzania jakością, nadający się do trwałej poprawy jakości leczenia pacjentów nowotworowych, a tym samym jakości życia ludzi.
 
* Lubuska Organizacja Pracodawców wraz z partnerami
Kwota wnioskowana z EFRR: 0,67 mln euro
Stworzenie niewirtualnej, transgranicznej, informacyjnej i konsultingowej platformy wsparcia dla istniejących/tworzących się sieci i klastrów (SK) w  obszarze projektowym, które składają się z MŚP i/lub instytucji naukowych. Celem jest przekazanie tym sieciom informacji, usług i ekspertyz w trakcie ich trwałego kształtowania się

* Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z partnerami
Kwota wnioskowana z EFRR: 0,55 mln euro
Projekt zakłada współpracę instytucji wspierania gospodarki miast Frankfurt n. Odrą, Słubice i Eisenhüttenstadt z instytucjami naukowymi z regionu, żeby w bardziej efektywny i trwały sposób przyczynić się do wzrostu regionu. Celem jest stworzenie modelu trwałej współpracy instytucji wspierania gospodarki, jak również rozwój wspólnej, transgranicznej oferty rynkowej. Trwała transgraniczna współpraca wymaga pogłębienia współdziałania instytucji wspierania gospodarki, instytucji naukowych i partnerów prywatnych.

* Gmina Gubin o statusie mijeskim wraz z partnerami
Kwota wnioskowana z EFRR:0,45 mln euro
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami, personelem medycznym, politykami i przede wszystkim mieszkańcami w dziedzinie ochrony zdrowia, aby w pełni funkcjonowała transgraniczna opieka zdrowotna, a w szczególności pomoc w nagłych wypadkach. W ramach projektu planowane jest m.in. opracowanie studium wykonalności dot. transgranicznej opieki zdrowotnej, stworzenie wielojęzycznego systemu oznakowania szpitala, cykl specjalistycznych spotkań pol.-niem., modernizacja sali konferencyjnej na potrzeby multimedialnych przedsięwzięć, kursy językowe dla personelu medycznego oraz wydanie dwujęzycznych materiałów informacyjno- promocyjnych.
 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!