Szczegóły aktualności:

Samorząd wspiera lubuskie parki

Marzena Toczek | Wydarzenia | 08-02-2017

Zarząd Województwa Lubuskiego zabezpieczył w budżecie 30 tys. zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych WL. Pieniądze te pozwolą na ubieganie się o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020. Jest to jedno z wielu działań samorządu, wspierających działalność informacyjno-dydaktyczną Zespołu Parków. - Chcemy, aby Lubuskie było zieloną krainą nowoczesnych technologii, więc dbałość o nasze bogactwo przyrodnicze oraz jego promocja jest jednym z naszych priorytetów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 


Przyznane środki stanowić będą wkład własny do projektu: Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. Realizacja zadania pozwoli na efektywne wykorzystanie obiektu do celów dydaktycznych.Zespół Parków we wrześniu 2016 roku, dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Lubuskiego (80 000 tys. zł), wyremontował dach Leśnej Stacji Dydaktycznej, a w październiku 2016 r. z pieniędzy, które pozostały z remontu - sporządził opinię o stanie konstrukcji budynku oraz projekt instalacji c.o. i instalacji gazu.

Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu województwa Zespół Parków złożył również 30 stycznia 2017 roku wniosek o dofinansowanie zadania „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych: Łagowsko-Sulęcińskiego oraz Gryżyńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, a także do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania:

- „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”,

- „Doposażenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w pomoce edukacyjne oraz materiały wydawnicze wykorzystywane podczas wyjazdów edukacyjno-promocyjnych”,

- „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Kraina Jelonka Rogacza” w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym”.

- „Konferencja naukowa w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym”.

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Zielonej Górze już zostały zaakceptowane do realizacji i dzięki dofinansowaniu Funduszu oraz środkom zapewnionym z budżetu Województwa Lubuskiego, jako wkład własny, mogą być realizowane w 2017 roku.

Naturalnie Lubuskie!

Lubuskie to region, którego niemal połowę powierzchni porastają lasy. Województwo lubuskie nazywane jest krainą 500 jezior. Unikatową florę i faunę ochraniają 2 parki narodowe, 8 parków krajobrazowych i aż 64 rezerwaty przyrody, z których najbardziej niezwykłym jest rezerwat Nietoperek, położony w środkowej części Międzydzeczkiego Rejonu Umocnionego. Łączna powierzchnia Parków Narodowych Lubuskiego wynosi prawie 20 tysięcy hektarów.

Jedną z kampanii województwa lubuskiego objęte są parki krajobrazowe –„ zaPARKUJ w Lubuskiem”. Celem jest zaproszenie turystów do zapoznania się z fauną i florą lubuskiej przyrody, podziwiania widoków niezwykłych lubuskich parków krajobrazowych, wraz z ich dorobkiem kulturowym i historycznym. W ramach realizacji kampanii promowano parki m.in podczas Obchodów 200-lecia Parku Mużakowskiego. Ponadto nagrany został film na podstawie wykonanej w 2015 roku sesji zdjęciowej o lubuskich parkach, wykonano zdjęcia w 3D o powyższej tematyce, wydano także folder pn. "Piękno przyrody i natury".
Piękno lubuskiej przyrody doceniane jest w kraju i za granicą. W 2015 roku Park Narodowy „Ujście Warty uznany został jednym z 7 Nowych Cudów Polski. W 2016 roku tytuł ten powędrował do Geoparku Łuk Mużakowa, który  opatrzony jest znakiem UNESCO. W 2016 roku w położonym na polsko-niemieckim pograniczu Parku Mużakowskim odbyło się Święto Województwa Lubuskiego. Parki promowane były także podczas 22. Przystanku Woodstock. Lubuskie zaPARKOWAŁO także w Europesjkiej Stolicy Kultury 2016 (Wrocław). 26 zdjęć lubuskich parków krajobrazowych i narodowych w sierpniu mogli oglądać wrocławianie i goście stolicy Dolnego Śląska. Na Placu Solnym stanęła wystawa prezentująca walory lubuskiej przyrody.

Lubuskie posiada aż 7 parków krajobrazowych:

  • Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy
  • Gryżyński Park Krajobrazowy
  • Krzesiński Park Krajobrazowy
  • Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”
  • Park Krajobrazowy „Ujście Warty”
  • Pszczewski Park Krajobrazowy

Zapisz się do naszego newslettera!