Szczegóły aktualności:

VI Posiedzenie Komitetu Monitoryjącego Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 - podsumowanie

Paulina Polan | Interreg | 13-02-2017

W dniu 8 lutego 2017 r. w Zittau odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Podczas posiedzenia został zatwierdzony projekt drogowy w ramach II osi priorytetowej – Regionalna Mobilność. Celem projektu jest usprawnienie przejazdów przez granicę oraz skrócenie czasu podróży pomiędzy miejscowościami w pasie przygranicznym. W wyniku projektu zostaną zmodernizowane drogi wojewódzkie nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau. Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi 5, 65 mln EUR.

 

Członkowie KM omówili także aktualny stan wdrażania programu oraz podjęli decyzję w sprawie harmonogramu naborów w 2017 rok.

 

Najbliższe nabory dla projektów I osi priorytetowej „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe” zostaną przeprowadzone w dniach 2 października 2017 r. – 30 listopada 2017 r.; dla projektów  III osi – „Edukacja transgraniczna” oraz  IV osi „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” – w dniach 3 lipca 2017 r. – 29 września 2017 r.

 

W ramach naborów do dyspozycji potencjalnych beneficjentów przeznaczonych zostało łącznie 15 mln EUR.

 

Województwo Lubuskie reprezentowali Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Zbyszek Zaborowski – Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!