Szczegóły aktualności:

O współpracy międzyregionalnej

Marzena Toczek | Wydarzenia | 14-02-2017

Różnorodność, prewencja nienawiści oraz migracja na rynku pracy - to tematy 41. obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej ustalone podczas rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak, współprzewodniczącej komitetu ze swoimi niemieckim odpowiednikiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych landu Nadrenia Północna-Westfalia Thorstenem Klute.  


- Nie ma akceptacji dla podżegania do nienawiści, hejtu i działań agresywnych. Musimy przeciwdziałać przemocy, mowie nienawiści zwłaszcza tej w mediach społecznościowych, ale nie tylko, dotykającej przede wszystkim słabszych, "innych kulturowo". Trzeba promować Europejską Deklarację Równości, przeciwdziałać wykluczeniu. Jesteśmy różnorodni i to jest naszym potencjałem. Tolerancji trzeba uczyć, a przemoc i nienawiść - stanowczo zwalczać! - mówiła po zakończeniu spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. W rozmowach udział wziął także członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. W Berlinie ustalony został program posiedzenia Komisji, które zaplanowano na 4-5 kwietnia br. w Mierzęcinie. Rozpoczęły się prace związane z wyborem prelegentów. Podczas spotkania ustalono, że zachowana zostanie warsztatowa forma obrad.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, utworzona na mocy postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec z 17 czerwca 1991 roku, jest instytucjonalną formą współpracy międzyregionalnej, w której województwo lubuskie czynnie uczestniczy. Poszczególne obszary, którymi zajmuje się Komisja zostały przydzielone do odpowiednich komitetów, tj. Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Komitetu ds. Planowania Przestrzennego.

Region lubuski szczególnie aktywnie włącza się w prace Komitetu do Spraw Współpracy Międzyregionalnej zajmującego się wspieraniem współpracy województw, miast i gmin, rynkiem pracy, wymianą młodzieży, ochroną środowiska i zabytków. Przewodniczącą Komitetu ze strony polskiej jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, natomiast ze strony niemieckiej od tego roku funkcję współprzewodniczącego pełnić będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Landu Nadrenia Północna – Westfalia Thorsten Klute. Posiedzenia skupiają przedstawicieli 16 województw polskich i reprezentantów regionów niemieckich.

Obrady komitetu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: współpraca i wymiana doświadczeń między samorządami regionalnymi i lokalnymi, rozwój współpracy MSP, współdziałanie izb i towarzystw ekonomicznych, placówek naukowych, edukacyjnych, kulturowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedsięwzięcia polsko-niemieckie w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, ochrony zdrowia, konserwacji i ochrony zabytków, turystyki, sportu, wymiany młodzieży i nauki języków.

Galeria zdjęć

Spotkanie z Thorstenem Klute

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!