Szczegóły aktualności:

Spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół

Katarzyna Kozińska | Młodzież | 13-02-2017

28 lutego w Zielonej Górze oraz 2 marca w Gorzowie odbędą się spotkania informacyjne na temat wsparcia dla szkół z RPO - Lubuskie 2020, z funduszy krajowych oraz z euroregionów. Wszystko to w ramach programu dla młodzieży pod hasłem Młodzi On-Life. Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli miast i gmin.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach podziałań 8.2.1 i 8.2.2 dla dyrektorów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego. Podczas spotkań zaprezentujemy także działania samorządu dla młodzieży w ramach kampanii Młodzi On-Life.

Spotkania odbędą się:

- w Zielonej Górze: 28 lutego w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ulicy Podgórnej 7
Program spotkania:

 

10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników.

 

10:30 – 10:45 Działania samorządu województwa dla młodzieży w ramach kampanii Młodzi On-Life – Katarzyna Kozińska, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Koordynacji Programu Młodzi On-Life.

 

10:45 -11:00 Możliwości wsparcia dla szkół z programów krajowych - konsultant Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.

 

11:00 – 11:15 Możliwości wsparcia dla szkół w z programów współpracy transgranicznej z euroregionów – Bożena Buchowicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa- Bóbr”.

 

11:15- 12:00 Szczegóły konkursów z poddziałania 8.2.1 i 8.2.2 ramach RPO – Lubuskie 2020 –Leszek Piechowiak, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

12:00 Zakończenie, indywidualne konsultacje.

 

- w Gorzowie Wlkp. 2 marca w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym przy ulicy Łokietka 23

 

Program spotkania:

 

10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników.

 

10:30 – 10:45 Działania samorządu województwa dla młodzieży w ramach kampanii Młodzi On-Life – Katarzyna Kozińska, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Koordynacji Programu Młodzi On-Life.

 

10:45 -11:00 Możliwości wsparcia dla szkół z programów krajowych - konsultant Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.

 

11:00 – 11:15 Możliwości wsparcia dla szkół w z programów współpracy transgranicznej z euroregionów - Krzysztof Szydłak, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

 

11:15- 12:00 Szczegóły konkursów z poddziałania 8.2.1 i 8.2.2 ramach RPO – Lubuskie 2020 –Leszek Piechowiak, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

12:00 Zakończenie, indywidualne konsultacje.

 

REJESTRACJA NA SPOTKANIA NA STRONIE RPO.LUBUSKIE.PL DO 24 LUTEGO.

 

 http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach

 

Poddziałanie 8.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

IV. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

 

a)  wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

 

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

 

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,

 

d)  programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania

 

 

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!