Szczegóły aktualności:

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 15-02-2017

Po raz siódmy w obecnej perspektywie finansowej, ale po raz pierwszy w 2017 r. Dziś (15.02) w urzędzie marszałkowskim odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Tematem spotkania było przyjęcie kryteriów stosowanych przy ocenie projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS. Mowa m.in. o działaniach, dla których dotychczas nie były one przyjmowane, a dotyczących odnawialnych źródeł energii, modernizacji infrastruktury dworcowej oraz szkolnictwa zawodowego. Obradom przewodniczyła członek zarządu Alicja Makarska.

Ponadto omówione zostały zmiany w kryteriach już wcześniej przyjętych, zarówno w zakresie EFS, jak i EFRR, a także zmiany w kryteriach wyboru operacji i podmiotów w ramach instrumentów finansowych RPO-L2020. Przedstawione zostały również plany działania na rok 2017 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS oraz bieżący stan wdrażania RPO-L2020.

KOMITET MONITORUJĄCY

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze i powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą. W składzie KM RPO-L2020 obecni są przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych. Przedstawiciele wymienionych trzech stron biorą aktywny udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego, a także Grup Roboczych działających w ramach KM, mając tym samym wpływ na realizację i wdrażanie Programu, poprzez m.in. udział w opracowaniu kryteriów wyboru projektów, których kształt ma wymierny wpływ na wyniki przeprowadzonych postępowań konkursowych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych.

Informację przygotowała: Jolanta Feruś

Galeria zdjęć

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!