Szczegóły aktualności:

Lutowa sesja

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 20-02-2017

W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze zakończyła się XXVII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchali informacji dotyczącej stanu przygotowań do wdrażania reformy oświaty oraz inwestycji realizowanych na drogach krajowych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Sesja była też okazją do złożenia interpelacji, głównie w sprawach modernizacji dróg.

W sesji uczestniczyli m.in. senator Waldemar Sługocki, poseł Katarzyna Osos, poseł Krystyna Sibińska, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Pieczyński, lubuska kurator oświaty Ewa Rawa, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jolanta Fedak, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i inni. Gościem sesji był też gen. Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny jak dotąd Polak w przestrzeni kosmicznej, który przed sesją brał udział we wspólnej z marszałek Elżbietą Anną Polak konferencji prasowej na temat Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie. Generał zapewnił radnych województwa o swoim wsparciu dla tego przedsięwzięcia.

Radny Klubu Bezpartyjni Samorządowcy Łukasz Mejza prosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu Stanowiska Sejmiku w sprawie proponowanych zmian kodeksu wyborczego dotyczących samorządu. Oponował przeciwko temu radny Klubu PiS Tadeusz Ardelli. Stanowisko zostało jednak wprowadzone do porządku obrad, większością 20 głosów za.

Interpelacje radnych dotyczyły w większości spraw związanych z poprawą infrastruktury drogowej. Radna Anna Chinalska prosiła o przebudowę drogi nr 29 na terenie Krosna Odrz., która jest w fatalnym stanie. Prosiła też o interwencję w ministerstwie. Radny Edward Fedko zwrócił uwagę na bieżącą konserwację poboczy w pasach drogowych w gminie Trzciel oraz na niebezpieczny przejazd w ciągu drogi 134 w gminie Cybinka, gdzie znajdują się głębokie wyłomy. Radna Barbara Kucharska mówiła o konieczności modernizacji drogi 158 w gminie Santok, której stan pogarsza się z każdym dniem. Radna Grażyna Dereń pytała kiedy będzie poszerzona droga nr 139, gdzie nie ma chodników, a ruch jest znaczny. Radny Zbigniew Kołodziej prosił o remont drogi 276 między Radoszynem a Skąpem, natomiast radny Sławomir Kowal zwrócił uwagę na konieczność modernizacji ul. Kożuchowskiej w Żaganiu.

Członek Zarządu Województwa Alicja Makarska odniosła się do niektórych interpelacji, informując o możliwościach inwestycyjnych samorządu województwa.

Radny Klaudiusz Balcerzak postulował stworzenie w Urzędzie Marszałkowskim funduszu z przeznaczeniem na działalność mniejszości narodowych, tak jak ma to miejsce w innych województwach. – Rozważymy powołanie takie funduszu ale myślę, że organizacje mniejszości narodowych mogą aplikować w naszych konkursach o fundusze europejskie – odparła marszałek.

Radny Łukasz Mejza podniósł temat programu antysmogowego i stwierdził, że województwo powinno przeznaczyć większe środki na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, z uwagi na znaczne przekroczenia norm jakości powietrza. – Samorząd województwa ma program ochrony środowiska, mamy to zdiagnozowane, znamy miejsca gdzie jest najgorsze powietrze i te gminy mają przygotować program antysmogowy – poinformowała marszałek Polak.

Radna Anna Chinalska pytała o likwidację białych plam internetowych na terenie powiatu krośnieńskiego. Marszałek Polak przypomniała o projekcie budowy „ostatniej mili”, który został zrealizowany przez firmę Orange w gminie Sulęcin z funduszy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Było to możliwe dzięki projektowi Szerokopasmowego Lubuskiego, czyli budowy światłowodów z punktami dostępowymi zrealizowanego przez Orange na terenie całego woj. lubuskiego. – Będziemy organizować szkolenie dla samorządowców jak pozyskiwać fundusze w ramach Polski Cyfrowej – zapowiedziała marszałek.

Radna Grażyna Dereń złożyła wniosek o oznakowanie produktów tradycyjnych, promujących region lubuski. – Te produkty powinny być bardziej rozpoznawalne. Jest ich już 61. Warto je oznakować i opatrzyć informacją kto jest autorem wniosku o rejestrację – mówiła radna.

Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz zwrócił uwagę na znaczące pokłady gazu w woj. lubuskim, zlokalizowane w gminie Kargowa na pograniczu w Wielkopolską, szacowane na ok. 4,5 mld metrów sześć. – Jest obecnie tendencja odchodzenia od spalania tradycyjnych węglowych nośników energii, na rzecz większej ilości gazu. Jeśli więc rząd nie podejmuje działań w sprawie, to powinniśmy interweniować – mówił Cz. Fiedorowicz. Marszałek Polak odparła, że samorząd województwa zwróci się do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA o informację jakie są plany względem tych złóż.

Na wszystkie interpelacje radni otrzymają odpowiedzi pisemne.
Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa w okresie między sesjami. Zobacz prezentację

Debata o reformie oświaty

Po sprawozdaniu lubuskiej kurator oświaty Ewy Rawy na temat stanu wdrażania reformy oświaty, wywiązała się dyskusja z udziałem radnych, przedstawicieli rodziców i nauczycielskich związków zawodowych. Głos zabrał też m.in. senator RP Waldemar Sługocki. - C
hciałbym wypowiedzieć się jako zatroskany ojciec, nie jako polityk. Jest to bez wątpienia sprawa polityczna, bo to politycy kształtują rzeczywistość w Polsce. Jeśli mówimy, że reforma ma dotyczyć przyszłości i jakości kształcenia Polek i Polaków to pytam dlaczego tej odpowiedzialności zabrakło nam dorosłym politykom w procesie przygotowania tej reformy? Uwagi adresuję do ministra edukacji i do większości, którzy nam tę reformę zafundowała - mówił senator, pytając: - Co się wydarzyło w Polsce od 1999 r. od momentu wprowadzenia tej reformy w życie, że nagle po objęciu władzy przez PiS w tak szybkim tempie przeprowadzamy tę reformę? Przeprowadzamy ją w trybie projektu poselskiego. Dlaczego o takich ważnych rzeczach, jaką jest przyszłość państwa polskiego, którą będą kształtować  przyszłe pokolenia Polaków nie możemy spokojnie porozmawiać. Dlaczego minister Zalewska tutaj w regionie lubuskim nie zaprosiła Państwa, radnych, parlamentarzystów, dlaczego nie mogliśmy porozmawiać o potrzebie wywołania tej reformy. Kontekst jest tragikomiczny. Odsyłam Państwa do materiałów historycznych. Wracamy do reformy z 15 lipca 1961 r. reformy, która miała kształtować nowe socjalistyczne postawy wśród Polaków. Takie uzasadnienie czytam w tej reformie. To uzasadnienie jest ogólnodostępne. Żyjemy w XXI wieku, w środku Europy, w Polsce w Unii Europejskiej, w silnej Polsce. Żyjemy w czasach społeczeństwa informacyjnego, każdy z Państwa ma otwarty komputer przed sobą. To jest zupełnie inny czas, jaki był w 1961 r.

Na koniec swojego wystąpienia, senator pytał: - Dlaczego  nie pozwolimy partycypować polskim nauczycielom w procesie ewolucji polskiego sytemu edukacji, zwłaszcza tym, którzy w tym czasie otrzymali tytuł Nauczyciela Roku. Dlaczego nie korzystamy z dorobku tych wielkich indywidualności?  W którym miejscu zaprosili ich Państwo do konsultacji? Proszę podać daty, cyfry, miejsca. Chętnie się z tym materiałem zapoznam.

Zaniepokojenie reformą oświatową wyraziła Anna Synowiec: - Nie wszyscy państwo wypowiadacie się zgodnie z dobrem dziecka. To dzieci są najważniejsze, a politycy, samorządowcy powinni działać tak, by stworzyć im dobrą przyszłość. Ta reforma bardzo mnie martwi, sama się nie broni, wzbudza wiele wątpliwości. Dziękuję za silny głos rodziców w tej sprawie. Wspieram zbieranie podpisów pod przeprowadzeniem referendum, by właśnie rodzice mogli się na ten temat wypowiedzieć.

- Jako osoba związana z reformą oświaty wiem, że jedyną stałą rzeczą w oświacie jest zmiana – zauważyła z kolei radna Anna Chinalska. – Ciągle nie możemy spokojnie pracować, bo ciągle musimy zmieniać statut. Ale nie to jest największym problemem. Chodzi o zafunkcjonowanie tego przepisu w szkole, o nauczenie się tego, co dotyczy rodziców, dzieci, nauczycieli. Trudno mówić w najbliższych latach o spokojnej pracy. Wielu nauczycieli straci pracę, gimnazja stracą jeden rocznik. Popadamy ze skrajności w  skrajność. Eksperymentujemy na oświacie. Nasz kredyt zaufania się kończy.

Przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz przypomniał, że w 1999 roku był za wprowadzeniem gimnazjów. - Powoływaliśmy się na doświadczenie innych krajów. Tamte argumenty do mnie wówczas trafiały. Dlaczego dziś gimnazja mają być zlikwidowane? Żaden argument do mnie nie dotarł, który mówiłby, że to porażka edukacyjna, że gimnazja się nie sprawdziły. Jako sejmik powinniśmy to monitorować. Prawie wszystkie gminy poza Zieloną Górą i Gorzowem stracą jeden rok edukacyjny, a zostaną z tą samą substancją oświatową, czyli trafi do nich mniej pieniędzy – zauważył Cz. Fiedorowicz. Zwrócił też uwagę na problem z kontynuacją nauki przez dzieci w niemieckich gimnazjach.

Gimnazjum w swojej gminie wprowadzała też marszałek Elżbieta Anna Polak. – Byłam wtedy burmistrzem Małomic. Wdrażaliśmy tę reformę z przekonaniem, że zmieni wizerunek Polaków w Europie. Ta reforma niosła ze sobą wartości – mieliśmy sprostać standardom europejskim. A jakim standardom, chcemy dziś sprostać? Wdrażacie reformę, która nas cofa do lat 60. Bardzo dobrze na ten temat powiedziała minister Krystyna Szumilas. Pozwolę sobie zacytować: To co jest złego w tej podstawie programowej to fakt, że w całej tej podstawie przewijają się dwa słowa – uczeń opisuje, uczeń wymienia, czyli bierna postawa ucznia. Komisja PAN zwróciła uwagę, że w podstawie programowej mamy 51 razy wymienione słowo szacunek. Natomiast podejmowanie decyzji jest 4 razy. Nie ma ani razu sprzeciwiam się. To pokazuje podejście do edukacji. Czy taki jest cel reformy? Decentralizacja, zabijanie samorządów, odwrócenie się od obywatela. Czyli tak będzie kształtowana świadomość obywateli w nowoczesnej Polsce? - pytała marszałek Polak.     

Członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak zapytał lubuską kurator oświaty, ile pieniędzy trafi do samorządów na dostosowanie szkół do zmian. Ewa Rawa przyznała, że nie zna konkretnej kowty, ale że na pewno gminy dostaną pieniądze od rządu na ten cel. Odniosła się też do wypowiedzi radnych. - W naszym województwie mamy 163 gimnazja, w tym 42 samodzielne. O jakiej zmianie środowiska państwo mówicie, skoro dzieci zostają w tej samej szkole? O jakiej likwidacji gimnazjów mówimy skoro na bazie gimnazjów powstaną kolejne szkoły podstawowe. To rozwiązanie włodarze gmin mają przedyskutowane z nauczycielami, rodzicami. Na przykładzie Frankfurtu wiem, że nasze dzieci mogły tam kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum, a nie szóstej klasy - mówiła kurator. I przypomniała, że reforma oświaty, która ma wejść w życie 1 września dotyczy nie tylko gimnazjów, ale wielu aspektów, np. podstawy programowej.Proponowany porządek obrad
:

 1. Otwarcie obrad XXVII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty na temat stanu przygotowań do wdrażania reformy oświaty.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Inwestycje na drogach krajowych realizowane przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zbąszyńska Dolina Obry”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Barlinecka".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu powierzchni  na działce nr 810/16 przy ul. Floriana Kroenke w Gorzowie Wlkp., stanowiącej własność Województwa Lubuskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Lubuskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów do składu Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Iwanickiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Januszowi Koniuszowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zygmuntowi Orzeszko „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Januszowi Werstlerowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Orkiestrze Dętej „Zastal” w Zielonej Górze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca w Krzepielowie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Związkowi Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2017 rok.
 27. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie projektu zmian Prawa ochrony środowiska.
 28. Stanowisko Sejmików Województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego  i Śląskiego w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej.
 29. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 30. Sprawy różne.
 31. Zamknięcie obrad XXVII sesji Sejmiku.

Galeria zdjęć

XXVII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!