Szczegóły aktualności:

Odra: potencjał i możliwości

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 16-02-2017

O potencjale i problemach żeglugi śródlądowej rozmawiali dziś uczestnicy wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego z przedstawicielami komisji Sejmików: Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego. Spotkanie odbyło się 17 lutego br. w Zielonej Górze.

Obrady rozpoczął przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz. - Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Temat dzisiejszego spotkania jest niezwykle ważny. Wiem, że uczestnicy dzisiejszego posiedzenia są mocno zaangażowani w sprawy żeglugi śródlądowej na  Odrze, w związku z czym liczę na aktywny udział w dyskusji - mówił przewodniczący.           

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna omówił działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz plany na 2017 r.  

O projekcie transgranicznym „Odra dla turystów” mówił Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. - W 2004 r. zaczęliśmy marzyć, a dziś możemy śmiało powiedzieć, że marzenia te w 100 proc. zrealizowaliśmy. Postanowiliśmy zagrać w drużynie. To nie było łatwe zadanie. Nie było by niczego, gdybyśmy razem nie postanowili działać. Chodziło o kompleksowe działania. Zaczęliśmy od małych kroków. Odra kojarzona była głównie z powodzią. Wiele pracy włożyliśmy w te działania. Powstało m.in. unikalne molo na rzece w Bytomiu Odrz., powstały porty w Krośnie Odrzańskim, Cigacicach i Bytomiu Odrz., pojawiły się dwa statki pasażerskie – Laguna i Zefir. Odra diametralnie zmieniła swoje otoczenie. Odra tętni życiem, odbywa się coraz więcej imprez - mówił W. Tyszkiewicz. Podkreślał, że istotne jest tworzenie produktów turystycznych w oparciu o perełki: winnice, miasta, muzea, gospodarstwa agroturystyczne. Jeśli my te wszystkie atrakcje złożymy w całość możemy konkurować z najlepszymi. Dodał, że warto postawić na turystykę aktywną – konną, rowerową.

- Gospodarcze wykorzystanie Odry jest jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej – wielokrotnie podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak. O szczegółach Odrzańskiej Drogi Wodnej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz  Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 mówił Dyrektor Biura Rozwoju Regionu Maciej Nowicki. – Odra to najważniejsza oś rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej. Odrzańska Droga Wodna spina większość ośrodków rozwojowych Polskim Zachodniej (z wyjątkiem Poznania) i łączy Polskę Zachodnią z północą (przez połączenia promowo-portowe) i południem Europy (poprzez układ autostrad czeskich). ODW to ważny element europejskiej sieci dróg wodnych śródlądowych, przebiega wzdłuż Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego - mówił dyrektor M. Nowicki. Odrzańska Droga Wodna w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 to przywrócenie minimum III klasy żeglowności dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki wodnej, przywrócenie i rozwój transportu towarowego z wykorzystaniem i rozbudową śródlądowych portów rzecznych oraz docelowo doprowadzenie do  IV klasy żeglowności na całej długości rzeki. Źródła finansowania projektu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 85% oraz budżet państwa: 15%.

Dyrektor Maciej Nowicki przedstawił także prace województw Polski Zachodniej i Zespołu roboczego ds. SRPZ 2020 w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Więcej informacji w prezentacji Dyrektora Biura Rozwoju Regionu

Podczas dyskusji na liczne pytania uczestników odpowiadał z-ca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Przemysław Daca. Pytania dotyczyły m.in. ustawy o fundusz żeglugi śródlądowej, czy region śląski będzie objęty w studium, kiedy zostanie ujednolicony system przekazu informacji, ponieważ obecnie aż trzy podmioty regulują sprawy związane z drogą wodną, czy jest szansa, żeby włączyć w inwestycje na Odrze stronę niemiecką, która mogłaby partycypować w kosztach.

W obradach wzięli udział członek zarządu Alicja Makarska, Radni Województwa Lubuskiego: Edward Fedko, Wacław Maciuszonek, Tadeusz Pająk oraz Klaudiusz Balcerzak oraz Tomasz Możejko.       

Galeria zdjęć

Odra: szanse i możliwości

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!