Szczegóły aktualności:

Miliony na kulturę

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 15-02-2017

Zarząd województwa na posiedzeniu 15 lutego br. przyjął aktualizację wieloletniego planu inwestycji priorytetowych, planowanych do realizacji poprzez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury w latach 2016-2020. - Mamy listę priorytetów. Plan określa niezbędne inwestycje i źródła ich finansowania. Wynika z niego, że samorząd województwa mocno wspiera kulturę – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Wartość projektów ogółem: 91 mln zł, w tym z UE - 70,6 mln zł oraz budżetu woj. 18,6 mln zł.

W planie inwestycji priorytetowych znalazły się:

- Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej – całkowity koszt: 13 mln zł, wnioskowane dofinansowanie UE: 11 mln zł

- Rozbudowa, nadbudowa budynku RCAK wraz z restauracją zabytkowego parku – całkowity koszt: 21,6 mln zł - procedura oceny wniosku

- Przebudowa i remont budynku willowego RCAK – koszt całkowity 6,1 mln zł, umowa podpisana

- Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług RCAK – 755 tys. zł - umowa podpisana

- Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – koszt całkowity: 11,2 mln zł - trwa procedura oceny wniosku

- Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., etap IV – koszt całkowity: 7,7 mln zł - trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Zielonej Górze - Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii – koszt całkowity 7,4 mln zł - wniosek zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu

- Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – całkowity koszt: 1,4 mln zł - umowa podpisana

- Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

  • Stworzenie portalu e-usługi (599 tys. zł) - umowa podpisana
  • Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej (15 mln zł) - trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie

- Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

  • Kompleksowy remont i rewitalizacja obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzania oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej (5,9 mln zł) - trwa ocena wniosku
  • Wykonanie podłączenia nieruchomości położonej w Bogdańcu na terenie „Zagrody Młyńskiej” do sieci kanalizacji sanitarnej (30 tys. zł) - dofinansowanie z budżetu województwa - zadanie w realizacji


Zobacz opis projektów 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!