Szczegóły aktualności:

Zespół roboczy ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej

Małgorzata Tramś-Zielińska | Rozwój Regionu | 16-02-2017

Województwo Lubuskie objęło w obecnym półroczu przewodnictwo w Zespole roboczym ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. 17 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem dyrektora Biura Rozwoju Regionu Macieja Nowickiego. W spotkaniu uczestniczyła Renata Calak - zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

Zespół roboczy ds. SRPZ 2020 jest jednym z podmiotów instytucjonalnego systemu realizacji strategii. W skład Zespołu wchodzą dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych pięciu urzędów marszałkowskich Polski Zachodniej: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Do głównych zadań Zespołu należy współpraca przy realizacji ponadregionalnych projektów wynikających ze Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020.

Celem posiedzenia było ustalenie planu pracy Zespołu w I półroczu 2017 r., omówienie i zaopiniowanie projektu wzoru sprawozdania rocznego z realizacji strategii ponadregionalnych przekazanego przez Ministerstwo Rozwoju, które jest odpowiedzialne za monitorowanie realizacji strategii. Uczestnicy spotkania dyskutowali  również nad przyszłością projektu "Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy”, ponieważ mimo obecności w makroregionie silnych ośrodków akademickich, ich potencjał naukowo – badawczy nie jest w pełni wykorzystywany, co przejawia się niską aktywnością w zakresie współpracy wewnątrz makroregionu oraz niewielką obecnością tych ośrodków w krajowych i zagranicznych sieciach naukowo – badawczych.


 

Informację przygotowała Joanna Jackiewicz z Biura Rozwoju Regionu 

Galeria zdjęć

Zespół roboczy ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!