Szczegóły aktualności:

Z ZIT Gorzów o wdrażaniu RPO

Marzena Toczek | Wydarzenia | 16-02-2017

Harmonogram wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach ZIT Gorzów Wlkp. to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z władzami miasta: prezydentem Jackiem Wójcickim oraz wiceprezydentem Arturem Radzińskim. Podczas spotkania ZIT Gorzów zobowiązał się m.in. do złożenia projektu Centrum Edukacji Zawodowej do 10 marca. Umowa powinna zostać podpisana do 31 marca.

Projekty związane z ograniczeniem niskiej emisji (poddziałanie 3.3.2) są obecnie na etapie oceny formalnej. Rozstrzygnięcie i podpisanie umowy zaplanowano na kwiecień. Projekty związane z zasobami kultury i dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie  4.4.2) również są na etapie oceny formalnej. Podpisanie umowy zaplanowano na marzec.  

Podczas spotkania ustalono także, że spotkanie z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Gorzowa Wlkp. odbędzie się 1 marca. W połowie marca natomiast odbędą się warsztaty z urzędnikami z MOF i urzędu marszałkowskiego dotyczące wdrażania i rozliczania projektów.

W spotkaniu udział wzięli także: wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, dyrektor departamentu zarządzania RPO UMWL Sylwia Pędzińska oraz dyrektor departamentu programów regionalnych UMWL Marek Kamiński.


ZIT MOF Gorzów Wielkopolski

W ramach ZIT MOF GW alokacja na lata 2014-2020 wynosi 213 441 736,58 zł.

Wdrażanie:

W ramach ZIT MOF GW ogłoszono 11 konkursów oraz 1 nabór w trybie pozakonkursowym na łączną kwotę 104 670 635,19 PLN.

Rozstrzygnięto 9 naborów, w ramach 3 naborów trwa ocena wniosków. Dla wszystkich wniosków wybranych do dofinansowania podpisano już umowy o dofinansowanie - 9 umów o wartości dofinansowania UE 49 815 615,76 zł.

Kwota podpisanych umów stanowi 23,34 % dostępnej alokacji dla ZIT MOF GW

Aktualnie w trakcie oceny jest 12 projektów z zakresu efektywności energetycznej, edukacji przedszkolnej oraz zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego.

Plany na 2017 rok

W 2017 roku w ramach ZIT GW zaplanowano także ogłoszenie 11 konkursów o łącznej alokacji wynoszącej ok. 74 mln zł. Zestawienie zaplanowanych do ogłoszenia konkursów zostało ujęte w poniższej tabeli:

Lp.

Nr i nazwa Działania/Poddziałania

Termin naboru

Zaplanowana alokacja

(w PLN)

1.

Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne - ZIT Gorzów Wlkp.

czerwiec 2017

8 000 000,00

2.

Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

czerwiec 2017

3 700 000,00

3.

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

czerwiec 2017

7 000 000,00

4.

Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

marzec 2017

900 000,00

5.

Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

maj 2017

5 000 000,00

6.

Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

czerwiec 2017

9 000 000,00

7.

Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. 

grudzień 2017

200 000,00

8.

Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski

maj 2017

600 000,00

9.

Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

czerwiec 2017

15 000 000,00

10.

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

czerwiec 2017

20 000 000,00

11.

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

lipiec 2017

4 600 000,00

 

RAZEM:

-

74 000 000,00

Wg prognoz oraz przyjętego przez ZWL dokumentu pn. „Przyspieszenie wdrażania RPO-Lubuskie 2020 – plan działań na 2017 rok” do końca 2017 roku w ramach ZIT GW możliwe jest osiągnięcie kontraktacji na poziomie ok. 70 - 80 % dostępnej alokacji IP ZIT MOF GW.

W najbliższym czasie ZIT GW planuje złożenie projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” oraz zakontraktowanie go do końca I kwartału br. Kwota dofinansowania z RPO tego projektu to ok. 28 mln zł.

W 2017 r. należy skupić się również na przyśpieszeniu certyfikacji wydatków, ponieważ region lubuski będzie już objęty regułą n+3, w zakresie wydatkowania środków UE.

 

Lisa projektów Miasta Gorzów Wlkp., w ramach których podpisane są już umowy.

1. Tytuł projektu: Przebudowa ul. Kostrzyńskiej

Kwota dofinansowania UE: 26 178 536,28 PLN

2. Tytuł projektu: System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim

Kwota dofinansowania UE: 4 541 469,69 PLN

3. Tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego Żołnierza

Kwota dofinansowania UE: 4 411 633,07 PLN

4. Tytuł projektu: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

Kwota dofinansowania UE: 6 365 318,07 PLN

5. Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.

Kwota dofinansowania UE: 1 594 909,69 PLN

6. Tytuł projektu: Zawodowcy w Gorzowie

Kwota dofinansowania UE: 2 901 331,21 PLN

7. Tytuł projektu: Unijne przedszkolaki w Gorzowie

Kwota dofinansowania UE: 1 699 937,05 PLN

8.Tytuł projektu: Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Santok (termomodernizacja Przedszkola Gminnego Lipki Wielkie; termomodernizacja Przedszkola Gminnego Santok; termomodernizacja Szkoły Podstawowej Wawrów)

Kwota dofinansowania UE: 1 721 892,05  PLN

9.Tytuł projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I

Kwota dofinansowania UE: 400 588,65  PLN

 

Galeria zdjęć

Spotkanie z Gorzowskim ZIT-em

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!