Szczegóły aktualności:

Marcowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 07-03-2017
Debata na temat aktualnej sytuacji w lubuskim rolnictwie - to główny temat XXVIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Radni przyjęli także stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych.

Sesję zainaugurowało uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podczas debaty dot. aktualnej sytuacji w lubuskim rolnictwie swoje wnioski przekazali przedstawiciele instytucji na co dzień z nim związanych:

Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej,

Władysław Piasecki – Przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego,

Henryk Ostrowski – przedstawiciel Lubuskiego Forum Rolniczego,

Zdzisław Banaszak – Producent Karpia w Osiecznicy Gospodarstwo Rybackie „Karp” Sp. z o.o.,

Krzysztof Kaźmierczyk – Prezes Stowarzyszenia Związku Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych

Stanisław Peczkajtis – Wójt Gminy Krzeszyce.


Przyjęto informacje dotyczące:

- sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia;

- realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w 2016 roku;

- realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku;


Podjęto uchwały w sprawie:

- podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2017 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę;

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok;

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.

Galeria zdjęć

XXVIII Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego,

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!