Szczegóły aktualności:

Rusza nabór wniosków Interreg Europa

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 02-03-2017

Od 1 marca do 30 czerwca aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa. Aplikantów obowiązują wyłącznie dokumenty w języku angielskim, opublikowane przez Wspólny Sekretariat Interreg Europa na oficjalnej stronie programu, w tzw. application pack [TUTAJ].

Wspólny Sekretariat przygotował pomocne narzędzia. Po uprzedniej rejestracji można uczestniczyć w:

- Webinarium na temat trzeciego naboru wniosków Interreg Europa, w dniu:
03.03. - [TUTAJ]

- Wirtualnych godzinach pytań i odpowiedzi, w dniach:
10.03. - [TUTAJ]
17.03. - [TUTAJ]
07.04. - [TUTAJ]
14.04. - [TUTAJ]

21.04. - [TUTAJ] 

Ponadto ciągle można korzystać z:

- Project idea self-assessment - kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu - czy mój pomysł pasuje do programu Interreg Europa? [TUTAJ],

- Project idea feedback - dla bardziej zaawansowanych koncepcji, po rejestracji w społeczności Interreg Europa i wypełnieniu formularza konsultacje z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu [TUTAJ],

- wskazówek dotyczących przygotowania projektu [TUTAJ],

- możliwości poszukiwania partnerów i zamieszczanie własnych pomysłów na stronie programu [TUTAJ],

- uczestniczyć w Międzynarodowym forum poszukiwania partnerów (Malta 22-23 III 2017) [TUTAJ].

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu!

W Polsce informacji na temat programu udziela Ministerstwo Rozwoju - ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej Krajowy Punkt Kontaktowy (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, email: Anna.Stol@mr.gov.pl).

- informacje o naborze w języku polskim [TUTAJ],

- prezentacje ze spotkania nt. zasad 3. naboru (7 lI 2017, Warszawa) [TUTAJ]. Na tej stronie są dostępne również opisy wybranych projektów, informacje na temat polskich instytucji uczestniczących w projektach, wzory umów itp.

Polskie instytucje mają także szansę na przedstawienie własnej oferty do Interreg Europa, za pomocą specjalnego formularza (w załączeniu), która zostanie wysłana do Krajowych Punktów Kontaktowych, zgodnie z życzeniem.

Podstawowe informacje o programie Interreg Europa

Zasięg terytorialny: Unia Europejska, Norwegia, Szwajcaria

  • Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów regionalnych.
  • W programie mogą uczestniczyć instytucje publiczne, władze centralne, JST wszystkich szczebli, podmioty prawa publicznego (np. uczelnie, instytuty, agencje rozwoju itp.) oraz prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. uczelnie prywatne, fundacje, izby itp.).
  •  Instytucje z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mogą współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego itp.) i planować w związku z tym zmiany w konkretnych instrumentach polityki.
  • Przykładowe instrumenty polityki w Polsce: Regionalna Strategii Innowacji, Strategia Rozwoju Województwa, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta, Strategia rozwoju gminy, Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, regionalne (RPO) i krajowe programy operacyjne (np. Po WER, PO IŚ, PO Polska Wschodnia itp.).
  • Zmianą w instrumencie polityki może być, przykładowo:

- opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego (RPO) lub krajowego (np. PO WER, PO IŚ, PO Polska wschodnia itp.),

- wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania polityką lub programem w regionie; na przykładzie RPO mogą to być m.in.: nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów, aktualizacja wybranej części dokumentu,

- wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany strategii lub planów, zmiany w otoczeniu prawnym, uzupełnienie dokumentu o załącznik itp.).

  • Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
  • W ramach programu działają cztery tematyczne platformy learningowe - bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną, dostępny na oficjalnej stronie programu [TUTAJ]. .
  •  Programem zarządza francuski region Hauts-de-France, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille (Francja).
  •  Dotychczas rozstrzygnięto dwa nabory wniosków. Międzynarodowy Komitet Monitorujący program Interreg Europa zatwierdził do dofinansowania 130 projektów. W wybranych przedsięwzięciach uczestniczy 53 polskich partnerów. Opisy zatwierdzonych projektów i lista beneficjentów [TUTAJ].

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!