Szczegóły aktualności:

Radni o sieci szpitali

Marzena Toczek | Sejmik | 06-03-2017

Radni województwa lubuskiego przyjęli stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych. - Jesteśmy za tym, żeby system ochrony zdrowia doskonalić i reformować, ale nie jesteśmy za taką totalną zmianą – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Podkreśla także, że w ustawie jest wiele niewiadomych. Główną z nich jest sposób finansowania szpitali. ZOBACZ STANOWISKO

- W tej chwili jest kolejna wersja projektu zmieniającego sposób finansowania ochrony zdrowia. W ślad za stanowiskiem konwentu marszałków, uważamy, że musimy bardzo mocno pokazywać co się zmieni w województwie lubuskim. To jest niesłychanie ważne dla wszystkich mieszkańców, bo wszyscy jesteśmy pacjentami – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
W stanowisku podjętym przez radnych czytamy m.in., że Sejmik Województwa Lubuskiego wyraża swoje zaniepokojenie brakiem bieżących szczegółowych informacji dotyczących przebiegu prac nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tzw. „ustawą o sieci szpitali". Projekt  ustawy przygotowywany przez ustawodawcę budzi w wielu kwestiach wątpliwości z uwagi na bardzo dynamiczny proces legislacyjny i niedostateczne, bieżące informowanie opinii publicznej o proponowanych zmianach.

Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, jest kilka niezwykle ważnych dla naszego regionu kwestii. Po pierwsze, w sieci szpitali nie zostaną uwzględnione szpitale jednoprofilowe, a takim jest Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie. - W ogóle w skali kraju ok. 300 szpitali wyleci z sieci i będzie "na łasce" dyrektorów oddziałów NFZ, czyli będą w zupełnie inny sposób finansowane – wyjaśnia E.Polak.

Drugą istotną kwestią jest nieznany sposób finansowania szpitali psychiatrycznych. -  Mamy ich najwięcej w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Szpitale psychiatryczne, są poza siecią i nie wiadomo jak będą finansowane. Nieznany jest także sposób ustalenia algorytmu. Wiemy, że szpitale w sieci będą finansowane ryczałtowo z budżetu kraju, ale jak ten ryczałt będzie wyliczany, nie wiemy. Nieznana jest metodologia. A to jest najważniejsze – podkreśla marszałek Polak. Kolejnym problemem jest wycena świadczeń przygotowana przez Agnecję Oceny Technologii Medycznych, która jest o wiele niższa niż do tej pory.  Chodzi m.in. o neonatologię, kardiologię i ortopedię.

To nie pierwsze stanowisko radnych województwa dot. reformy ochrony zdrowia. Wcześniej podjęte zostało stanowisko wskazujące na rewolucyjną zmianę w ustawie o działalności leczniczej. - Już wiemy po co ona była – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. -  Dokładnie po to, żeby przerzucić ciężar odpowiedzialności i ryzyka prowadzenia szpitali i finansowania niektórych świadczeń na samorząd. Teraz kolejka po pieniądze na zapłatę za świadczenia stanie do nas – dodaje.

Podczas konferencji prasowej, marszałek złożyła projekt stanowiska na ręce poseł Krystyny Sibińskiej, która jest członkiem parlamentarnego zespołu ds. praw pacjenta. – To co się dzieje w ochronie zdrowia i to co zapowiada minister Radziwiłł oraz sposób, w jaki jest to prowadzone, to jest coś niespotykanego. Pan minister nie przychodzi na komisje, nie udziela odpowiedzi. I tak naprawdę jak to będzie wyglądało to nikt nie wie, a wątpliwości jest dużo. Mamy więc prawo czuć niepokój i podejmować działania – wyjaśnia poseł Krystyna Sibińśka, która zobowiązała się do przekazania stanowiska.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!