Szczegóły aktualności:

Podsumowanie Programu INTERREG

Paweł Tyl | Aktualności | 13-03-2017
13 marca br. w Kleist Forum, we Frankfurcie nad Odrą, podsumowano wdrażanie Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz oraz członkowie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa.
W spotkaniu udział wziął także Dietmar Woidke, premier Kraju Związkowego Brandenburgia, który omówił kierunki polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Wspólnego Sekretariatu, Koordynatora Krajowego, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu.

Wręczona została nagroda INTERREG 2016 w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Nagrodzone zostały także najlepsze projekty zrealizowane w ramach perspektywy 2007 - 2014. Wyróżnieni zostali partnerzy, których projekty mogą służyć za wzór do naśladowania w aktualnym okresie programowania.

1. Projekt: „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II"

Beneficjent Wiodący: Gmina Nowa Sól – Miasto

Partnerzy Projektu: Gmina Bytom Odrzański, Gmina Sulechów, Gmina Krosno Odrzańskie, Gmina Słubice, Gmina Kostrzyn nad Odrą, Gmina Górzyca, Stowarzyszenie Marina Winterhafen Sporboot Frankfurt (Oder) e.V., Miasto Eisenhüttenstadt, Miasto Franfurt nad Odrą.

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 657 296,90 EUR

Cel projektu: poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych lubusko-brandenburskiego obszaru wsparcia poprzez wyeliminowanie istniejących barier w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury transportu, rozbudowa szlaków wodnych na rzece Odrze poprzez utworzenie przystani dla żeglugi obsługującej transgraniczny ruch turystyczny.

2. Projekt: „Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie”

Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg

Partner Projektu: Gmina Szprotawa

Wartość dofinansowania z EFRR: 676 435,52 EUR

Cel projektu: było m.in. utworzenie ośrodków kształcenia i wymiany oraz przekazanie informacji studentom z Polski i Niemiec  zakresu socjologii w różnych placówkach: w domach dziecka, domach opieki, szkołach oraz podczas spotkań młodzieżowych. Ponadto, centra te oferowały szkolenia, warsztaty, spotkania służące wiedzy.

3. Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe

Za wdrażanie Funduszu Małych Projektów i projektów sieciowych odpowiedzialne  były Euroregiony – reprezentujące 4 stowarzyszenia: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina; Stowarzyszenie Środkowa Odra, Euroregion Pro Europa Viadrina; Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa -Nysa-Bóbr; Euroregion Spree – Neiße – Bober e.V. Łącznie zrealizowały one 8 projektów parasolowych o wartości dofinansowania: prawie 22,5 mln EUR.

W ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych wspierane były projekty z zakresu m.in. kultury, sportu, turystyki, oświaty i kształcenia, opieki zdrowotnej, spraw socjalnych, ochrony środowiska, ekologii, dziedzictwa kulturowego. Projekty dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 207-2013.

Wydarzenie uświetnił występ grupy muzycznej Europa-Fanfaren (zespołu, który powstał w ramach polsko-niemieckiego projektu INTERREG).

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!