Szczegóły aktualności:

Badania przesiewowe słuchu u dzieci

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 13-03-2017
Od marca do czerwca na terenie województwa lubuskiego przeprowadzone będą bezpłatne, dobrowolne badania przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich.

Zasadniczym celem wykonania badań w ramach realizowanego programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego oraz u uczniów kończących naukę w szkole podstawowej. Według realizatorów, dotychczasowe badana wykazały, że co szóste dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, które istotnie wpływają na jego rozwój psychofizyczny oraz mogą być przyczyną niepowodzeń edukacyjnych.

Partnerami w realizacji Programu są:

- Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”.

Więcej szczegółów: tel.: 22 35 60 395.

Informację przygotowała: Ewa Jaske
, Kierownik Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia, Departament Ochrony Zdrowia

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!