Szczegóły aktualności:

Są pieniądze na promocję produktów lokalnych

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 14-03-2017

Zarząd województwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. O dofinansowanie mogą się starać gminy, powiaty lub związki powiatów lub związki międzygminne. Wnioski będzie można składać od 3 kwietnia do 31 maja br. Jeden beneficjent może otrzymać nawet 1 mln zł.

Nabór odbędzie się w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w terminie od 3 kwietnia do 31 maja 2017 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113). Udostępnia się formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: http://prow2014-2020.lubuskie.pl/dzialania/podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/inwestycje-w-targowiska-lub-obiekty-budowlane-przeznaczone-na-cele-promocji-lokalnych-produktow/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/

Informacje o działaniu http://prow2014-2020.lubuskie.pl/dzialania/podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/inwestycje-w-targowiska-lub-obiekty-budowlane-przeznaczone-na-cele-promocji-lokalnych-produktow/

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Do 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.


Informacja: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!