Szczegóły aktualności:

O współpracy z Obwodem Homelskim

Paweł Tyl | Aktualności | 16-03-2017
W dniach 14-16 marca br. w Lubuskim gościła białoruska delegacja przedstawicieli samorządu z Obwodu Homelskiego z Olegiem Leonidowiczem Borisienko – Przewodniczącym Homelskiej Obwodowej Rady Deputowanych na czele. W jednym ze spotkań ostatniego dnia udział wziął Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz.

Wspólne spotkania dotyczyły przede wszystkim kierunków dalszej współpracy, podsumowano także lubuska misja gospodarcza na Białoruś.

Białoruska delegacja odwiedziła Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Współpraca z Obwodem Homelskim

Województwo Lubuskie współpracuje z Obwodem Homelskim Republiki Białoruś na mocy Umowy zawartej w dniu 7 grudnia 2007 roku w Żaganiu.
Relacje lubusko–homelskie opierają się na współpracy pomiędzy organami oraz instytucjami samorządów regionalnych i lokalnych i mają przede wszystkim charakter gospodarczy.
Do tej pory zrealizowano takie wspólne inicjatywy, jak: misja gospodarcza do Homla z udziałem przedstawicieli władz Województwa Lubuskiego podczas V Homelskiego Forum Inwestycyjnego – 2008 oraz Uniwersalnej Wystawy „Wiosna w Homlu 2008”, udział lubuskiej delegacji samorządowej w Międzynarodowej Wystawie „Wiosna w Homlu 2010” i „Wiosna w Homlu 2011”, połączonych z Forum Gospodarczym, udział w Obwodowych Dożynkach w mieście Żłobin oraz w Targach „Słowiański Gościniec”, zorganizowanych przez swietłogorską filię Homelskiego Oddziału Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, przy współdziałaniu Swietłogorskiego Powiatowego Komitetu Wykonawczego.
Ponadto od roku 2007 aktywnie rozwija się także współpraca pomiędzy Zachodnią Izbą Handlowo-Przemysłową a Homelskim Oddziałem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Przedstawiciele lubuskich firm w tym czasie kilkukrotnie wizytowali region homelski przy okazji misji gospodarczych, a w marcu ub. roku Lubuskie odwiedzili przedstawiciele Izby w Homlu wraz ze swoimi przedsiębiorcami. Delegacji przewodniczyła Pani Marina Filonova, nowy szef Izby, która podczas spotkań z przedstawicielami lubuskich samorządów oraz Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej deklarowała otwartość na pogłębienie współpracy gospodarczej pomiędzy lubuskimi i homelskimi firmami. Białoruscy goście wzięli udział w IX Regionalnym Spotkaniu Przedsiębiorców w Słubicach oraz odwiedzili m.in. takie lubuskie firmy, jak: Constans, Interbud-West oraz Holding Zremb-Gorzów S.A.

Szczegóły wizyty.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!