Szczegóły aktualności:

Miliony na szkolenia i doradztwo

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 15-03-2017

14 marca br. zarząd województwa przyjął listy rankingowe dla konkursów dotyczących regionalnego rynku pracy. Dofinansowanie otrzymały dwa projekty: dla subregionu gorzowskiego wniosek złożony przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp., na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł, a dla subregionu zielonogórskiego wniosek złożony przez Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł.

Działania będą polegały na zapewnieniu MMŚP oraz ich pracownikom, możliwości skorzystania z pomocy o charakterze szkoleniowym i doradczym poprzez funkcjonowanie Bazy Usług Rozwojowych oraz Podmiotowego Systemu Finansowania. Każdy z Wnioskodawców, którego projekt zostały wybrany do dofinansowania kieruje wsparcie do 1500 pracowników oraz 350 przedsiębiorców.

Konkursy dotyczyły Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PI 8v) i prowadzone były dla następujących typów projektów:

I Typ - wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych:

II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

Przedmiotem konkursów było wyłonienie Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania odpowiedzialnego za działania związane z obsługą projektu PSF w subregionie gorzowskim oraz subregionie zielonogórskim.

W ramach naboru dla pierwszego konkursu do urzędu marszałkowskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę dofinansowania 14 890 384,49 zł. Natomiast dla drugiego konkursu wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 32 780 974,59 zł.

 

Informacja: DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE