Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 15-03-2017

W dniach 15-16 marca br. w Mszczonowie wicemarszałek Romuald Gawlik uczestniczył w ostatnim XXXIV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.  Wynikiem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji POKL 2007-2013.

W obradach uczestniczyła także Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Małgorzata Jażdżewska.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!