Szczegóły aktualności:

Objazdowy Festiwal Filmowy

Organizacje Pozarządowe | Młodzież | 15-03-2017
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS” w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wys. 5.500 zł na zadanie pn.: „15. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS - Prawa Człowieka w Filmie z konkursem filmowym dla młodzieży”, które odbędzie się w okresie od 25 marca do 25 czerwca 2017 roku.
Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem ww. zadania jest zainteresowanie bezpośrednich uczestników projektu i innych odbiorców kampanii promocyjnej problematyką poszanowania praw człowieka, w tym wybranymi, aktualnie dominującymi problemami m.in. przeciwdziałaniem dyskryminacji, postawą wobec obcych i zwrócenie uwagi na łamanie praw człowieka w świecie.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.lubuskie.pl/189/2154/Oferta_Zielonogorskiego_Towarzystwa_Edukacyjnego__E2_80_9ECIVILITAS_E2_80_9D_w_Zielonej_Gorze_0D_0A/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!