Szczegóły aktualności:

Nieruchomości na sprzedaż

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 16-03-2017

Zarząd województwa w 2017 r. planuje do sprzedaży trzy nieruchomości położone w Gorzowie Wlkp., Przełazach oraz Sulęcinie.

Szczegóły dotyczące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gorzowie Wlkp., ul. Floriana Kroenke, oznaczona działkami nr 810/54 i 810/13 o łącznej powierzchni 2,8426 ha. Nieruchomość zabudowana jest zespołem 5 budynków gospodarczo-warsztatowych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze o symbolu 9U teren zabudowy usługowej, w niewielkiej części 1KDGP-rezerwa na poszerzenie pasa drogowego ul. Walczaka. Rozpoczęcie procedury sprzedaży planowane jest w III kwartale 2017 r.

2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Przełazach, gmina Lubrza, oznaczoną działką nr 204/2 o powierzchni 1,6500 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem C6KS+UT – tereny usług komunikacyjnych i turystycznych. Ustalenia szczegółowe dla terenu KS – teren byłej kotłowni z budynkiem gospodarczym przeznaczony jest na parking dla samochodów osobowych i autobusów wycieczkowych, teren UT- obszar przeznaczony na pole namiotowe. Trwa procedura sprzedaży nieruchomości. 

3. Nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Sulęcinie, ul. Ignacego Daszyńskiego 49,  oznaczoną działką nr 78/5 o powierzchni 0,1253 ha Nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym o funkcji biurowej o powierzchni użytkowej 194,32 m2 (bez piwnic i klatki schodowej). Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony w zabudowie bliźniaczej. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na  terenach produkcyjno-magazynowych. Rozpoczęcie procedury sprzedaży planowane jest w IV kwartale 2017 r.

Wszystkie aktualne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości są dostępne na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce „Nieruchomości” oraz w „Warte uwagi” oraz na
www.bip.lubuskie.pl. Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 68 45 65 343 lub tel. 68 45 65 471

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!