Szczegóły aktualności:

Z BGK o wdrażaniu instrumentów finansowych

Marzena Toczek | Wydarzenia | 17-03-2017

17 marca br. odbyło się spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z Członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Przemysławem Cieszyńskim. Spotkanie zainicjowane przez marszałek województwa miało na celu omówienie ewentualnej współpracy w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w województwie lubuskim.

W trakcie spotkania rozmawiano o możliwościach jakie dają instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Rozważano o przyszłych działaniach, mając na uwadze koordynację systemu wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie.
Jednocześnie Zarząd Województwa Lubuskiego podejmując działania związane z instrumentami finansowymi, planuje system wsparcia po roku 2023.

Pierwszym krokiem, w tym kierunku było pozostawienie środków finansowych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 u dotychczasowych pośredników finansowych. Tym samym, w dalszym ciągu mogą oni prowadzić działalność pożyczkową i poręczeniową w regionie. Przedsiębiorcy w województwie lubuskim mają zatem dostęp do finansowania inwestycji i rozwoju zarówno ze środków nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, jak i środków z okresu 2007-2013.

Uczestnikami ze strony BGK byli również: Jarosław Kała – Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej, Ludmiła Chomczyk – Specjalista w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej, Romuald Fabisiak – Specjalista w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej, Rafał Jędrzejak – Ekspert Wydział Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów Europejskich. Natomiast ze strony Urzędu w spotkaniu uczestniczyli: Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa, Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, Monika Zielińska – Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, Andrzej Wojnakowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Marek Kamiński – Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych, Rajmund Binek – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych oraz Wojciech Filipczak – Dyrektor Biura Audytu Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

Informacja: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Galeria zdjęć

Spotkanie z BGK

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!