Szczegóły aktualności:

INTERREG VA: Wspólny Sekretariat poszukuje dwóch pracowników

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 16-03-2017

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia – Polska 2014-2020 poszukuje dwóch pracowników do wzmocnienia zespołu.

Wymaganiem koniecznym dla zatrudnienia kandydata jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Preferowane są kierunku administracja, ekonomia, prawo.

 

Kandydat powinien ponadto spełniać następujące wymagania: udokumentowana doskonała znajomość języka niemieckiego i polskiego (co najmniej poziom B2), znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość regulacji UE i przepisów krajowych, dotyczących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w szczególności Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz Podręcznika Beneficjenta.  

Więcej w opisie stanowisk

  • Opis stanowiska 1 znajduje się tutaj.
  • Opis stanowiska 2 znajduje się tutaj.  

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!