Szczegóły aktualności:

Prof. Hładkiewicz o mieszkańcach Środkowego Nadodrza

Marzena Toczek | Wydarzenia | 19-03-2017

Wybitny lubuski historyk, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wiesław Hładkiewicz przygotował kolejną publikację. Tym razem książka dotyczyć będzie życia codziennego mieszkańców Środkowego Nadodrza. O możliwościach wsparcia wydawnictwa przez samorząd województwa rozmawiał z marszałek Elżbietą Anną Polak.

Prof. Wiesław Hładkiewicz w 1973 roku ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat pracy: „Ekspansja kolonialna Rzeszy niemieckiej w Afryce 1884-1890”, a w 1977 roku uzyskał na tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc pracę pt. „Polacy w Zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949”. W 1996 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. „Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972”. Stypendysta europejskich uczelni i instytutów (Drezno, Pecs, Exeter, Güstrow). Promotor dwóch rozpraw doktorskich (dr Anna Łoś-Tomiak, dr Adam Ilciów). Autor trzech książek naukowych („Elita polityczna emigracji polskiej w Londynie 1945-1972”, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949, „System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919”) oraz ponad 100 artykułów i publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii polityki, metodologii badań politologicznych, dziejach Polonii oraz polskiej emigracji politycznej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!