Szczegóły aktualności:

Samorząd wspiera uczelnie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Młodzież | 20-03-2017

20 marca br. w Gorzowie Wlkp. odbyła się Sesja Rady Miasta na temat roli Akademii Gorzowskiej. Przypomnijmy, że samorząd województwa wspiera uczelnie wyższe, by uruchamiały kierunki, na których młodzież chętnie studiuje. - Uniwersytet Zielonogórski kusi prawem, psychologią, medycyną. Z myślą o podwyższeniu jakości kształcenia, w Gorzowie, na bazie PWSZ powstała akademia. Samorząd wsparł finansowo jej utworzenie. W celu stworzenia jeszcze szerszej oferty pomogliśmy w uruchomieniu fizykoterapii i dietetyki na AWF w Gorzowie – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Podczas dzisiejszych obrad zarząd województwa lubuskiego reprezentował wicemarszałek Romuald Gawlik. Zaproponował on zorganizowanie roboczego spotkania z przedstawicielami uczelni, miasta oraz radnymi miasta i województwa na temat akademii.
Przedstawiono aktualną sytuację uczelni, zasoby kadrowe, infrastrukturalne oraz plany na przyszłość. Akademia chce m.in. wybudować nowoczesne laboratorium na potrzeby kierunku bezpieczeństwo narodowe i na ten cel chce zdobyć dotację z UMWL. Dotychczasowe wsparcie trafiło na udoskonalenie bazy. Rektor uczelni prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska podkreśliła także, że potrzebne są również laboratoria chemiczne i logopedyczne. Sejmik Województwa Lubuskiego reprezentowali: wiceprzewodniczący  Mirosław Marcinkiewicz i Marek Surmacz.

Marszałek Elżbieta Anna Polak wielokrotnie już podkreślała, jak ważne jest wsparcie dla szkolnictwa wyższego w regionie, bo to głównie atrakcyjność uczelni i kierunków kształcenia może być magnesem dla młodych i ambitnych ludzi: - Tworzymy nowe kierunki, atrakcyjne dla ludzi młodych. Do takich kierunków należy: prawo, psychologia, medycyna. One powstały na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wcześniej wspieraliśmy bazę infrastrukturalną. Wspieramy też Akademię Gorzowską – mówi marszałek. Wcześniej popłynęły bardzo duże pieniądze z RPO na poprawę warunków dydaktycznych, na nowoczesne laboratoria za ponad 20 mln zł.
Przypomnijmy, w 2016 roku na utworzenie Akademii Sejmik Województwa Lubuskiego przeznaczył 0,5 mln zł. W 2017 r. w budżecie też zaplanowano 0,5 mln zł na rozwój Akademii. Przekazano też środki finansowe dla AWF na utworzenie fizjoterapii i dietetyki w Gorzowie – 200 tys. zł. - Wiem, że te kierunki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo jest zapotrzebowanie na rynku na takie zawody – dodaje marszałek.
Obecnie na Uniwersytecie Zielonogórskim kształci się ponad 13 tys. żaków, a na Akademii Gorzowskiej 2 200 studentów.  

Wsparcie w wysokości 200 tys. zł otrzymała także PWSZ w Sulechowie, gdzie wcześniej zainwestowano w Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych i w Centrum Energetyki Odnawialnej.

Jednym z działań samorządu na rzecz młodych jest też kampania Młodzi On Life. To szereg działań, ktore mają zaktywizować młodych i odpowiedzieć na ich potrzeby. Przypomnijmy, we wrześniu 2016 r. podczas debaty z udziałem młodzieży marszałek Elżbieta Anna Polak  przedstawiła, co lubuski samorząd już robi dla młodych:  

  • Partnerstwo dla wolontariatu. Budujemy 15 poradni, bo wiemy, że często nie macie z kim porozmawiać, a macie problemy i trzeba pomóc Wam je rozwiązać,
  • Rewolucja na rynku pracy. Zmieniamy pracownie zawodowe, by nie przypominały już muzeum. Stawiamy na nowoczesną naukę i kreatywne myślenie. Będzie też profesjonalne poradnictwo zawodowe, płatne staże.
  • Lubuska firma przyjazna młodym. Wiemy, jak trudny jest start na rynku pracy, dlatego chcemy zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób młodych. Nagradzane będą te firmy, które będą zatrudniać na dobrych warunkach.
  • 13 misji gospodarczych – specjalne kryteria dostępu dla „młodych firm”.

Zdjęcie pochodzi z Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 w Akademii Gorzowskiej

Galeria zdjęć

O przyszłosci Akademii Gorzowskiej

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!