Szczegóły aktualności:

460 mln zł na zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 20-03-2017

20 marca br. podpisano umowę na zarządzanie projektem dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, finansowanym z Banku Światowego. Głównym celem usług konsultingowych jest wsparcie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w nadzorowaniu i realizacji wszystkich prac objętych projektem.

W konferencji wzięli udział: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Maciej Chrzanowski - Prezes SWECO  Consulting Sp. z.o.o., Waldemar Starosta – dyrektor LZMiUW oraz Andrzej Ziarek - p.o. z-cy dyrektora LZMiUW.
- Zarząd województwa mocno stawia na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w naszym regionie. Lubuskie musi być przygotowane i zrobić wszystko, aby nie doszło do sytuacji, jakie miały miejsce w 1997 r i 2010 r. – mówił wicemarszałek.
W naszym województwie realizowane będą trzy duże inwestycje finansowane ze środków Banku Światowego. Pierwsza dotyczy ochrony przeciwpowodziowej Słubic, druga - ochrony przeciwpowodziowej Nowej Soli, a trzecia odcinka pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo. - W Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych powołano Dział ds. Realizacji Inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego, który od dawna przygotowywał się do rozpoczęcia tych zadań. Dzisiejsze podpisanie umowy z konsultantem to bardzo ważny moment. Aby te wszystkie inwestycje i formalności wykonać musi być ktoś, kto sprawnie tym wszystkim się zajmie – mówił wicemarszałek.   

Ze strony Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze umowę podpisał dyrektor Waldemar Starosta. – Będziemy realizować historyczne inwestycje m.in. pod względem finansowym. Bank Światowy postawił kilka warunków. Jeden z nich dotyczył wyłonienia konsultanta, który poprzez swoich ekspertów z wielu dziedzin będzie pomagał nam, aby te inwestycje przebiegły sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem – mówił dyrektor LZMiUW.      

Jak zapewnił Prezes SWECO  Consulting Sp. z.o.o. Maciej  Chrzanowski zatrudnionych zostanie 9 kluczowych ekspertów. Jeden z nich będzie pełnił rolę kierownika projektu. – Rzeka Odra jest nam bliska. To już 4 umowa, którą podpisujemy w ramach tej grupy projektów. Zakres prac w ramach umowy dotyczy pomocy technicznej, projektowania i nadzoru – mówił prezes.

Zakres czynności wykonywanych przez Inżyniera-Konsultanta w ramach umowy „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna  oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły” będzie obejmował  m.in. następujące działania:

1) Sporządzenie i/lub aktualizację/poprawę raportów z oceny oddziaływania na środowisko

2) Sporządzenie i/lub aktualizację/poprawę Planu/ów pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń (RAP) w tym jego oceny społecznej,

3) Aktualizację/poprawę istniejących dokumentacji projektowych włączając w to przeprowadzenie dodatkowych pomiarów, badań i obliczeń oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji przedprojektowej lub ekspertyz,

4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót tak by zostały wypełnione warunki stawiane przez instytucje finansujące oraz uzgodnień i pozwoleń włączając w to pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, itd.,

5) Przygotowanie dokumentacji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót, usług i dostaw wraz z pomocą Zamawiającemu przy przeprowadzeniu postępowań przetargowych,

6) Wsparcie techniczne dla Zamawiającego na każdym etapie realizacji Projektu w tym przeprowadzenie szkoleń dla JRP, wsparcie w zarządzaniu finansowym Projektem itd.,

7) Prowadzenie działań promująco-informacyjnych,

8) Monitorowanie zgodności prowadzonych działań środowiskowych i społecznych w trakcie realizacji robót budowlanych oraz dokumentowanie tych działań,

9) Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych wraz z wprowadzaniem ewentualnych zmian do dokumentacji projektowych,

Kwota kontraktu  15 721 791,74 zł

O szczegółach dotyczących inwestycji przeciwpowodziowych finansowanych z środków Banku Światowego mówił Andrzej Ziarek p.o. z-cy dyrektora LZMiUW. – Pragniemy zrobić wszystko, aby te inwestycje realizowane były zgodnie z prawem i wytycznymi Banku Światowego. Chciałbym dziś podziękować zarządowi województwa za wsparcie. Dzisiejsze podpisanie umów to efekt naszej ciężkiej pracy, całego zespołu – dodał.

Zobacz szczegóły dotyczące inwestycji

Galeria zdjęć

Umowa na zarządzanie projektem dot. ochrony przeciwpowodziowej

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!