Szczegóły aktualności:

Kwietniowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 11-04-2017
Inwestycje drogowe, wsparcie zabytków, kondycja lubuskich lecznic, program ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami - to główne tematy, które były przedmiotem obrad XXIX sesji Sejmiku, która odbyła się 10 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

W trakcie sesji radni poruszyli wiele kwetii dotyczących m.in. remontów dróg, połączeń PKS, kontroli CBA w Urzędzie Marszałkowskim, realizacji misji gospodarczych, koncepcji rozwoju lubuskiej turystyki. Szczegóły interpelacji

Podjęto uchwały w sprawie:

- udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego,

- udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok,

- nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

- przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”,

- wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych,

- porozumienia z Województwem Wielkopolskim w przedmiocie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- porozumienia z Województwem Dolnośląskim dotyczącym przyjęcia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- Krzesińskiego Parku Krajobrazowego,

- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska”,

- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry”,

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok,

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Galeria zdjęć

XXIX sesja Sejmiku Województwa

Fot. Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!