Szczegóły aktualności:

Transgraniczne rozmowy w Lubniewicach

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 04-04-2017

Delegacje z Polski i Niemiec spotkały się w Lubniewicach na posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W dwudniowych rozmowach, które rozpoczęły się wczoraj (03.04), brał udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Pierwszy dzień to przede wszystkim robocze rozmowy polskiej i niemieckiej delegacji. Drugi dzień rozpoczął się od sprawozdania Grupy Roboczej Transport Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej. W kolejnych punktach obrad skupiono się na tematach  komunikacji miejskiej w strefie transgranicznej, zaawansowania prac dotyczących wdrażania polsko-niemieckiej umowy ramowej o współpracy w ratownictwie medycznym i współpracy w zakresie opieki medycznej.

W agendzie Komitetu znalazło się również miejsce na debatę nad Wspólną Koncepcją Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 i sprawozdanie z działań Grupy Roboczej ds. aktualizacji Porozumień o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!