Szczegóły aktualności:

Miliony na szkolenia i doradztwo

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 06-04-2017

Po 14,8 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych otrzymają Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. i Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Prawie 30 mln zł przeznaczonych zostanie na projekty związane ze wsparciem rynku pracy i lubuskich przedsiębiorców. Dziś podpisano umowy z dwoma operatorami, którzy będą pośredniczyli w dystrybucji środków skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na konferencji obecni byli wicemarszałek Romuald Gawlik oraz Małgorzata Jażdżewska - Dyrektor Departamentu EFS. Z ramienia beneficjentów umowy podpisali: Hanna Nowicka – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Jerzy Korolewicz – Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej.

- 14 marca br. zarząd województwa przyjął listy rankingowe dla konkursów dotyczących regionalnego rynku pracy. Dofinansowanie otrzymały dwa projekty: dla subregionu gorzowskiego wniosek złożony przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp., na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł, a dla subregionu zielonogórskiego wniosek złożony przez Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 700 przedsiębiorców lubuskich z sektora MŚP oraz 3 tys. pracowników w województwie lubuskim, w szczególności pracowników powyżej 50. roku życia i o niskich kwalifikacjach. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie usług rozwojowych, m.in. na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo i egzaminy – mówił wicemarszałek Romuald Gawlik.

- Pieniądze na realizację tych przedsięwzięć pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, z ujętej w nim puli środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusze zostaną przeznaczone na pomoc o charakterze szkoleniowym i doradczym dla lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników – mówiła Dyrektor Departamentu EFS Małgorzata Jażdżewska.

Wsparcie będzie udzielane przez 36 miesięcy. Ma się przyczynić do podniesienia kwalifikacji i kompetencji pracowników, co z kolei ma przełożyć się na rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

- Rodzaj usługi zostanie wybrany samodzielnie przez przedsiębiorców, w zależności od potrzeb, z katalogu Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie będzie realizowane w formie dystrybucji bonów szkoleniowych. Chcemy maksymalnie uprościć zasady ubiegania się przedsiębiorców o środki w ramach EFS. Przedsiębiorca będzie miał do dyspozycji system informatyczny i wszystko będzie odbywało się online - wyjaśniła Hanna Nowicka z ARR S.A.

- To historyczna chwila. W ciągu najbliższych 3 lat trafi do przedsiębiorców 30 mln zł. Umiejętność łączenia potencjałów, budowana partnerstwa to jest to, co daje nam dodatkowy bonus synergii.  Dzięki tym środkom firmy się wzmocnią, celem projektu jest dostosowanie przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa lubuskiego do zmian zachodzących w gospodarce – mówił Jerzy Korolewicz - prezes ZIPH.

Dofinansowane usługi rozwojowe będą wybrane samodzielnie przez przedsiębiorców i ich pracowników z katalogu Bazy Usług Rozwojowych (BUR) lub zamówionych poprzez BUR.
Dystrybucja środków finansowych odbywać się będzie w systemie opartym o bony szkoleniowe. Warunkiem niezbędnym zarówno do oferowania, jak i do skorzystania przez przedsiębiorców ze środków EFS na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach RPO Lubuskie 2020 jest wpis do Bazy Usług Rozwojowych.
Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i ich pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Galeria zdjęć

Miliony na szkolenia i doradztwo

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!