Szczegóły aktualności:

Komisja ds. Młodzieży i Spraw Obywatelskich

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 06-04-2017
Wypracowanie koncepcji V Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego - to główny temat posiedzenia Komisji, kóre odbyło się 6 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Budżet inicjatyw obywatelskich.
3. Przedstawienie aktualnych działań związanych z Programem Młodzi On-Life.
4. Koncepcja organizacji V Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 4 stycznia 2017 r.
6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!