Szczegóły aktualności:

Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 06-04-2017
To główne tematy wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się 6 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Porządek obrad Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2016 roku oraz inwestycje planowane do realizacji w 2017 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykonania „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w przedmiocie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim dotyczącym przyjęcia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa w dniu 6 marca 2017 r.
8. Sprawy różne.


Porządek obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykonania „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w przedmiocie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim dotyczącym przyjęcia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska”.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry”.
10. Zaopiniowanie projektu Stanowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom stawowym rekompensat wodno-środowiskowych.
11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 1 marca 2017 r.
12. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!