Szczegóły aktualności:

7 Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Paulina Polan | Interreg | 07-04-2017

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

W dniu  12.04.2017 we Frankfurcie nad Odrą po raz siódmy obradował będzie polsko – niemiecki Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Pod obrady członków Komitetu poddane zostaną m.in. propozycje zmian w podręczniku Beneficjenta głównie w zakresie kryteriów oceny projektów oraz procedury skargowej, jak również plan działań komunikacyjnych na 2017 rok.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!