Szczegóły aktualności:

Komisja Budżetu i Finansów

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 07-04-2017
Komisja obradowała 7 kwietnia br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach. Gośćmi posiedzenia byli: Starosta Słubicki Marcin Jabłoński oraz Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wystąpienie Starosty Powiatu Słubickiego Pana Marcina Jabłońskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego Pana Wiesława Kołosza.
3. Wystąpienie Burmistrza Słubic Pana Tomasza Ciszewicza.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.
9. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 2017 r. oraz 2 marca 2017 r.
10. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!