Szczegóły aktualności:

Coraz niższe bezrobocie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 11-04-2017

W marcu 2017 r. bezrobocie w Lubuskiem spadło o 1647 osób. W stosunku do marca 2016 r., osób bezrobotnych  jest obecnie mniej o 8422 osoby (o 21,4 proc.).

Bezrobocie wzrosło tylko w jednym powiecie: nowosolskim o 56 osób. Największy spadek zanotowano w powiecie strzelecko – drezdeneckim o 208, w Zielonej Górze – 200 osób i w powiecie krośnieńskim o 173 osoby.

W marcu br. powiatowe urzędy pracy dysponowały 4995 wolnymi miejscami pracy i aktywizacji zawodowej. Jest to o 219 mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 1070 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sytuacja na lubuskim rynku pracy  według powiatów w marcu 2017 roku.

 

11 kwietnia przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, to dzień, w którym szczególna uwaga skierowana jest na problemy związane z bezrobociem. Trzy lata temu media informowały, że w Polsce bez pracy pozostaje ponad 2 mln Polaków, a Instytut Pracy i Polityki Społecznej przewidywał, że liczba bezrobotnych do 2015 roku może przekroczyć nawet 3 mln osób.

W rzeczywistości na koniec marca 2015 roku było ich 1 mln 860 tys. W 2017 dane pokazują kolejne ponad pół miliona osób mniej. W naszym województwie trend jest podobny. W marcu 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,8%, dwa lata później – 8,3%.

Można powiedzieć, że jest co świętować, skoro statystyki tak znacznie się poprawiły.
Za bezrobocie nie odpowiada tylko koniunktura gospodarcza, która obecnie jest dobra. Przyczyną trudności w znalezieniu zatrudnienia jest często niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb pracodawcy. I to jest jeden z głównych problemów dzisiejszej polityki rynku pracy. Dlatego zapraszam osoby bezrobotne do urzędów pracy i korzystania z bezpłatnej możliwości dopasowania swoich umiejętności do potrzeb pracodawców.

 

Kolejnym krokiem polepszenia sytuacji na rynku pracy jest podniesienie płac przez pracodawców. Presja pracowników jest  uzasadniona. Część osób bezrobotnych, która mogłaby podjąć zatrudnienie, nie chce tego robić ze wzglądu na niski poziom wynagrodzenia.

Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przygotował graficzne i bardzo czytelnie informacje dotyczące bezrobocia w województwie lubuskim. 

 

Materiał: WUP Zielona Góra

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!