Szczegóły aktualności:

20 tys. zł na założenie własnej firmy

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 11-04-2017

Lubuska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zachęca do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego, dotyczących dotacji na założenie własnej firmy. W ramach projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES!” o dofinasowanie w wysokości 20 tys. zł mogą starać się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30+, mieszkające w powiecie krośnieńskim i strzelecko – drezdeneckim.

Kandydaci muszą także spełniać co najmniej jedno z dodatkowych kryteriów:
- posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
- być kobietą,
- być osobą w wieku 50+,
- być osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy),
- być osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową).

Na co mogą liczyć uczestnicy projektu?

Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe. Wsparcie merytoryczne obejmuje szkolenia (ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing) oraz pomoc doradczo – szkoleniową po rozpoczęciu działalności gospodarczej. W przypadku wsparcia finansowego mowa o  bezzwrotnej dotacji w kwocie śr. 20.000 zł. Uczestnicy mogą uzyskać również wsparcie pomostowe w kwocie 1.100 zł/miesiąc, przez okres do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Spotkania rekrutacyjne odbędą się w:
- Strzelcach Krajeńskich
19 kwietnia (środa), godz. 9.00 – 11.00
Starostwo Powiatowe (ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7, Sala Sesyjna – I piętro)
- Drezdenku – 19 kwietnia (środa), godz. 12.00 – 14.00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku (ul. Kościuszki 31)
- Krośnie Odrzańskim - 20 kwietnia (czwartek), godz. 10.00 - 12.00
Urząd Miejski w Krośnie Odrzańskim (ul. Parkowa 1, Sala 1000 – lecia)
- Gubinie - 20 kwietnia (czwartek), godz. 13.00 - 15.00
Urząd Gminy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 2, Sala konferencyjna)

Formularz zgłoszeniowy można przekazać osobiście lub wysłać na adres e-mail do:
- Biura Projektu w Gorzowie Wlkp.:
ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 95 739 03 16, e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl
-Biura Projektu w Zielonej Górze:
ul. Sulechowska 1, tel. 68 329 78 52, d.bajus@region.zgora.pl

Formularz zgłoszeniowy:
DREZDENKO
GUBIN
KROSNO ODRZAŃSKIE
STRZELCE KRAJEŃSKIE

Program spotkania:
DREZDENKO
GUBIN
KROSNO ODRZAŃSKIE
STRZELCE KRAJEŃSKIE

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!