Szczegóły aktualności:

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 11-04-2017

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wybór operatora projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, Zarząd Województwa Lubuskiego, zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub odpowiednich podmiotów na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

Zgłoszenia podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Termin składania dokumentów – 14 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na BIP (TUTAJ).

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!