Szczegóły aktualności:

W Lubuskiem spada liczba studentów

Małgorzata Tramś-Zielińska | Młodzież | 11-04-2017

W roku akademickim 2016/2017 w szkołach wyższych w województwie lubuskim kształciło się 13 716 studentów,tj. o 9,4% mniej niż w roku akademickim 2015/2016.

W Lubuskiem od 2007 roku stale maleje liczba studentów. Na studiach stacjonarnych studiowało 9 108 osób, a na studiach niestacjonarnych 4 608, w roku poprzednim odpowiednio 10 302 i 4 832.

Prawie wszystkie lubuskie uczelnie odnotowały spadek liczby studentów. W Uniwersytecie Zielonogórskim, największej uczelni w regionie, w roku akademickim 2016/2017 kształciło się 11 036 studentów, tj. o 8,9% mniej niż w poprzednim roku akademickim.

Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski oferowany przez Uniwersytet Zielonogórski. Na kierunku tym w roku akademickim 2016/2017 kształciło się 171 studentów, wobec 60 rok wcześniej.

Więcej informacji znajdą Państwo w Szkolnictwie wyższym w roku akademickim 2016/2017 dane wstępne, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Informacja: Urząd Statystyczny Zielona Góra

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!