Szczegóły aktualności:

Akcja edukacyjno-profilaktyczna na Przystanku Woodstock 2017

Organizacje Pozarządowe | Młodzież | 11-04-2017

Ponad 5,4 tys. zł. otrzyma Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze.Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 11 kwietnia 2017 r. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” podczas Przystanku Woodstock 2017, które realizowane będzie w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 15 września 2017 r.

Celem zadania jest prowadzenie przez specjalistów z zakresu HIV i AIDS działań edukacyjnych w formie dyżurów informacyjno-profilaktycznych podczas „Przystanku Woodstock”. Uczestnikom imprezy rozdawane będą także materiały edukacyjne nt. problematyki HIV, AIDS, STIs, uzależnień, antykoncepcji oraz bezpiecznych zachowań seksualnych. Projekt ten zakłada dotarcie do jak największej liczby osób, podnosząc tym samym ich świadomość i wiedzę odnośnie ryzykownych zachowań zdrowotnych, profilaktyki HIV i AIDS oraz placówek świadczących pomoc w zakresie poradnictwa i testowania w kierunku HIV. Realizatorami zadania będą certyfikowani edukatorzy
z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki HIV/AIDS, doradcy i terapeuci uzależnień.
Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lubuskie.pl/189/2188/Oferta_Towarzystwa_Rozwoju_Rodziny_w_Zielonej_Gorze/


Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!