Szczegóły aktualności:

Mistrzostw Polski w Ulicznej Piłce Nożnej

Organizacje Pozarządowe | Tryb pozakonkursowy | 12-04-2017
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „JOKER” z siedzibą w Nowym Dworku decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na zadanie pn.: „Organizacja Mistrzostw Polski w Ulicznej Piłce Nożnej Środowisk Trzeźwościowych oraz Osób Bezdomnych w Zielonej Górze”, które realizowane będzie w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta zakłada zorganizowanie Mistrzostwa Polski w Piłce Ulicznej Środowisk Trzeźwościowych oraz Osób Bezdomnych w Zielonej Górze. Czynny udział w drużynie sportowej skutecznie wspiera utrzymywanie abstynencji wśród uczestników, wyrywa ich z zaklętego kręgu wykluczenia społecznego, ukazuje nowe możliwości, daje sposobność konfrontacji z ludźmi uzależnionymi, leczącymi się bądź też utrzymującymi już od dawna abstynencję. Jest to także doskonała okazja dla mieszkańców miasta Zielona Góra i województwa lubuskiego do wzięcia udziału w pozytywnej imprezie sportowej poprzez kibicowanie zawodnikom. Mistrzostwa Polski Środowisk Trzeźwościowych oraz Osób Bezdomnych w Ulicznej Piłce Nożnej jako efektowne medialne wydarzenie ma też szansę skupić uwagę społeczeństwa i polityków na problemie uzależnienia oraz bezdomności, który na co dzień jest w dużej mierze niedostrzegany i marginalizowany.


Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.lubuskie.pl/drukuj/189/2191/Oferta_Ogolnopolskiego_Stowarzyszenia__E2_80_9EJOKER_E2_80_9D_z_siedziba_w_Nowym_Dworku/wersja/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!