Szczegóły aktualności:

Lubuskie szpitale w rankingu Rzeczpospolitej

Marzena Toczek | Wydarzenia | 18-04-2017

Dziennik Rzeczpospolita opublikował ranking Szpitali Publicznych 2017, który obejmuje w sumie 301 publicznych jednostek służby zdrowia. W zestawieniu szpitali z kontraktem NFZ do 29 mln znalazły się dwie lubuskie jednostki: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (poz. 21) oraz Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (poz. 43). W kategorii 30-69 mln zł kontraktu z NFZ na 38 pozycji uplasował się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest spółka Magellan. Weryfikacji danych finansowych zawartych w Rankingu Szpitali Publicznych 2017 dokonała firma doradcza Deloitte.

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest placówką, która specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego u najmłodszych. Wśród pacjentów są dzieci z terenu całego kraju. Placówka od wielu lat wypracowuje dodatni wynik finansowy. Szpital ciągle się też rozwija. W tym roku, dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa w wysokości 890 tys. zł zrealizuje inwestycję pn. „Renowacja Sali Kryształowej” pałacu, w którym mieści się Centrum Leczenia Dzieci Młodzieży w Zaborze. Wnętrze wymaga podjęcia pilnych prac konserwatorskich i restauratorskich tak z przyczyn technicznych, jak i ze względu na podstawowe wymogi estetyczne. Bogaty, sztukatorski wystrój ścian i sklepienia, wielkie kryształowe lustra nad kominkami stanowią jeden z najcenniejszych przykładów sztuki rokokowej. Prace renowacyjne obejmą poprawę stanu technicznego ścian i stropów, odtworzenie wszelkich zachowanych historycznych elementów oraz przywrócenie pierwotnego, reprezentacyjnego wyglądu wnętrza. W wyniku prac konserwatorskich Sala Kryształowa odzyska dawną świetność. Jednocześnie – w związku z planowanym montażem windy zewnętrznej – będzie mogła być w przyszłości udostępniona także osobom zwiedzającym.

Ponadto kolejne 150 tys. zł przeznaczone zostanie na montaż dźwigu elektrycznego wraz z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych. Kwota ta stanowi połowę wartości inwestycji. Drugą część środków jednostka planuje pozyskać z PFRON-u. - W najbliższych dniach będziemy ogłaszać przetarg na renowację Sali Kryształowej. Do końca października mam nadzieję zakończyć tę inwestycję. Podobnie jeżeli chodzi o budowę windy, na którą pani konserwator wyraziła zgodę.

Z kolei Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu to placówka, która – pomimo ciężkiej sytuacji finansowej – poprawiła swoje wyniki. Jest to m.in. efekt podjętych przy współpracy z Zarządem Województwa Lubuskiego działań naprawczych. W 2014 r. Zarząd wyraził zgodę na poręczenie jednostce kredytu w wysokości 14 mln zł. Środki pochodzące z kredytu pozwoliły władzom międzyrzeckiego szpitala spłacić zaległości wobec pracowników i kontrahentów oraz uruchomić inwestycje, które pozwoliły na wprowadzenie oszczędności w lecznicy – tj. m.in. uruchomienie własnego ogrzewania. Niemniej jednak na lecznicy ciążą jeszcze historyczne zobowiązania, które nie pozwalają w pełni rozwijać się jednostce. Roczny kontrakt szpitala to 25,1 mln zł. W tym roku dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa w wysokości 1 mln zł zrealizuje zadanie  pn. „ Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 5 – etap I”. W latach 2010-2012 przeprowadzono termomodernizację obiektu, wymieniono okna, ocieplono stropodach, zamontowano kolektory słoneczne oraz zmodernizowano węzły cieplne na łączną kwotę 578.000 zł. Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W oparciu o wykonany projekt realizowane będą roboty budowlane polegające na renowacji elewacji, modernizacji dachu (wymiana pokrycia i konstrukcji, obróbek blacharskich), robotach budowlanych zewnętrznych (m.in. wymiana rynien, rur spustowych, izolacji pionowej i poziomej fundamentów budynku wraz z opaską wokół budynku) oraz modernizacji tarasu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu to placówka o szerokim wachlarzu świadczeń. Liczne inwestycje i modernizacje przeprowadzone w ostatnich latach (m.in. z wykorzystaniem środków unijnych i z budżetu województwa) pozwoliły jednostce na rozwinięcie działalności i poprawę sytuacji finansowej.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!