Szczegóły aktualności:

Spotkanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Joanna Relich | NGO | 18-04-2017

Na prośbę Polskiej Fundacji Zabezpieczenia Społecznego z Warszawy informujemy, że w dniach 16 – 18 czerwca 2017 r. w Częstochowie odbędzie się wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym pod nazwą  Ogólnopolskie  Spotkania Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spotkanie ma na celu możliwość wymiany doświadczeń oraz jako wydarzenie szkoleniowo – formacyjne stało się elementem narodowego  programu  trzeźwości. Tegoroczne spotkanie komisji jest nierozerwalnie związane  z przygotowaniami do  Narodowego Kongresu Trzeźwości.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu członków komisji z województwa lubuskiego.

Program Ogólnopolskich Spotkań:

Piątek 16.06.2017 r. –  Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, obiad

Od godz. 15.00 -  spotkanie plenarne uczestników;

Od godz. 16.30 - panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i dziennikarzy.

Do pobrania:

Ulotka spotkania

Ulotka z ramowym programem

 

Od godz. 17.30 - spotkania warsztatowe w grupach roboczych:

  • Prawo i Ustawy po zmianach
  • Negocjacje i Mediacje w pracy Zespołów
  • Terapia – polski model
  • Eliminowanie czynników ryzyka
  • Wzmacnianie czynników chroniących 
  • Wzmocnienie roli rodziny
  • Nowoczesne Duszpasterstwa Trzeźwościowe
  • Jak oprzeć się o wspólnoty samopomocowe

Godz. 20.30 zakończenie spotkania w Centrum Kongresowym

Od godz. 22.00 – Panel dyskusyjny o idealnym  modelu działań komisji – z punktu widzenia urzędników, nauczycieli, sędziów, policjantów, terapeutów, alkoholików, księży i zakonników. (sala kameralna Hotelu).

Sobota 17.06.2017 r. – godz. 10.00 do 14.00 – zajęcia warsztatowe w grupach roboczych jak w dniu poprzednim w Akademii Polonijnej przy ul. Pułaskiego 4/6.

Od godz.  14.00 – Przerwa obiadowa.

Od godz. 16.30 – Połączona  konferencja formacyjna z uczestnikami Narodowego Kongresu Trzeźwości w  ramach Pielgrzymki  Apostolstwa Trzeźwości  przygotowanej przez  Komisję ds. Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem ks. Bp Tadeusza Bronakowskiego  przed wałami Jasnogórskimi.  Także ważna informacja przekazana uczestnikom Spotkań Komisji o Jubileuszu 300 - lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Niedziela 18.06.2017 r. – godz. 14.00 Panel dyskusyjny podsumowujący pracę grup roboczych podczas dwóch dni spotkań. W tej części przewidywane jest uczestnictwo parlamentarzystów, przedstawicieli Rządu i Episkopatu.

Zakończenie Spotkań Zespołów godz. 15.30

Informacje oraz zapisy i akredytacje uczestników na stronie internetowej  www.spotkaniakomisji.pl; e-mail: akredytacje@spotkaniakomisji.pl;

Akredytacja obejmuje: koszt uczestnictwa zgłoszonych członków gminnych i miejskich komisji, wyżywienie oraz  materiały pokonferencyjne.

Wydarzenie planowane jest w Polonijnym Centrum Kongresowym przy ulicy Pułaskiego  4/6.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli nocować w Hotelach na terenie Częstochowy oraz w  Domu Pielgrzyma w standardach według własnego  uznania.

Informacje na stronie Spotkań Komisji www.spotkaniakomisji.pl oraz pod adresem e-mail:  noclegi@spotkaniakomisji.pl.

Do pobrania:

ulotka z informacja o spotkaniu

ulotka ramowego programu spotkania

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!