Szczegóły aktualności:

Międzynarodowe Zawody Wędkarskie

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 18-04-2017

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn.: „70-lecie Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie - X Międzynarodowe Zawody Wędkarskie im. Mirosława Gudacza" w dniach 8 maja – 30 czerwca 2017 r.

Zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach realizacji zadania Związek Wędkarski w Gorzowie Wlkp. chciałby zorganizować polsko – niemieckie zawody wędkarskie na Jeziorze Ostrowskim (Sulęcin). Zadanie ma charakter imprezy integracyjno-sportowo-rekreacyjnej. Celem, obok integracji kół wędkarskich z ternu Gminy Sulęcin, Beeskow, Friedland oraz Nowego Tomyśla, będzie wymiana doświadczeń pomiędzy rodzinami wędkarskimi oraz nawiązanie współpracy pomiędzy zawodnikami. Udział w zawodach weźmie 50 wędkarskich drużyn (łącznie 250 osób).

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/2199/Oferta_Polskiego_Zwiazku_Wedkarskiego_Okregu_w_Gorzowie_Wlkp/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!