Szczegóły aktualności:

Konkurs dla młodych innowatorów

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 20-04-2017

Komisja Europejska organizuje konkurs " The European Transport Innovation Challenge 2017" skierowany do młodych innowatorów na opracowanie usługi lub produktu przyczyniającego się do osiągnięcia celów, jakie wyznaczyła sobie UE w dziedzinie transportu tzn. lepszej mobilności, lepszego dostępu do mobilności, mniejszego zanieczyszczenia, mniejszej ilości zatorów ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa.

12 zwycięzców  weźmie udział w Europejskim Kongresie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w dniach 19-21 czerwca 2017 we francuskim Strasburgu. Nagroda uwzględnia przejazd, zakwaterowanie, bezpłatny wstęp na konferencję oraz wystawę, a także możliwość nawiązania kontaktów z ekspertami transportu, twórcami polityk UE, a także osobisty coaching podczas specjalnego warsztatu w dniu 19 czerwca.

Prace konkursowe mogą nadsyłać osoby działające samodzielnie lub w zespole, przedsiębiorstwa (tylko MŚP) lub innego rodzaju podmioty prawne z UE lub kraju stowarzyszonego w ramach programu Horyzont 2020. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, jednocześnie, aby zachęcać do działania młodych innowatorów, osoba która weźmie udział w Europejskim Kongresie ITS musi mieć mniej niż 35 lat.

 

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 2 maja br. o północy.

 

Informacje o sposobie przesyłania zgłoszeń i proponowanych rozwiązań transportowych a także regulamin konkursu znajduje się na stronie Komisji Europejskiej: 

https://ec.europa.eu/transport/themes/research/challenge_en


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.bruksela.lubuskie.pl

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!