Szczegóły aktualności:

Pakiet wsparcia rozwoju średnich miast wchodzi w życie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 20-04-2017

Ponad 2,5 mld zł będą mogły uzyskać ze środków Funduszy Europejskich tzw. średnie miasta, czyli miejscowości liczące ponad 20 tys. mieszkańców (oprócz miejscowości wojewódzkich) oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów. Z województwa lubuskiego, na ministerialnej liście 255 polskich miast objętych tym programem, znalazło się 6 miejscowości.

Zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) pakiet działań dla miast średnich przygotowało Ministerstwo Rozwoju. W naszym regionie skorzystać z niego będą mogły Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary i Żagań. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Na tej liście w województwie lubuskim znalazły się: Żagań, Międzyrzecz, Nowa Sól i Żary.  Głównym narzędziem realizacji Strategii jest dedykowane wsparcie z Funduszy Europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Już w najbliższych miesiącach zostaną ogłoszone pierwsze konkursy kierowane do miast objętych Pakietem. W tym roku Ministerstwo Rozwoju planuje:

  • w maju w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) planowany jest konkurs dotyczący poprawy środowiska miejskiego w zakresie zdegradowanych obszarów miast z wydzieloną kopertą 100 mln zł dla 255 miast średnich, w tym 50 mln zł dla 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze; 
  • w październiku w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) planowany jest konkurs o wartości 15 mln zł dotyczący współpracy ponadnarodowej w obszarze rewitalizacji społecznej dedykowany dla 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze; 
  • pod koniec roku w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) planowany jest konkurs o wartości 400 mln zł dotyczący badań na rynek w całości dedykowany dla projektów realizowanych na terenie 255 miast średnich.

Suma funduszy w krajowych programach operacyjnych w konkursach dedykowanych dla miast średnich w ramach Pakietu, zaplanowanych na najbliższe lata, to prawie 2,5 mld zł, w tym:

  • POWER ok. 970 mln zł,
  • POIR ok 900 mln zł,
  • POIiŚ ok 520 mln zł,

Konkursy ogłaszane będą m.in. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat najbliższych planowanych naborów dedykowanych, uruchamianych w ramach Pakietu, zarówno w zakresie terminów, kwot, jak i warunków wsparcia będzie można uzyskać u pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Kontakt http://rpo.lubuskie.pl/punkty-informacyjne

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!