Szczegóły aktualności:

Lubuskie na targach Hannover Messe 2017

Marzena Toczek | Wydarzenia | 21-04-2017

W dniach 23-28.04.2017 pod przewodnictwem wicemarszałka Tadeusza Jędrzejczaka odbywać się będzie misja gospodarcza do Niemiec połączona z udziałem najważniejszych na świecie targach innowacyjnych technologii przemysłowych Hannover Messe 2017.

Województwo lubuskie wystawia się na stoisku narodowym wraz z 10 lubuskimi przedsiębiorcami, którzy biorą udział w misji w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych, finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem misji jest umożliwienie przedsiębiorcom lubuskim nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi.

Wartością dodaną wyjazdu będzie stworzenie rozpoznawalnej marki regionu poprzez promocję oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej z jednoczesnym budowaniem wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom.

Podczas targów lubuskie firmy będą uczestniczyć w giełdach kooperacyjnych b2b, seminariach i konferencjach poświęconych tematyce przemysłowej m.in. w polsko niemieckim Business Summit, warsztatach dot. polsko-niemieckiej transgranicznej współpracy gospodarczej , k onferencjach pn. „Automatyka przemysłowa w Polsce – potencjał rynkowy”, czy „Invest in Poland” oraz polsko-amerykańskim spotkaniu o współpracy w branżach nowoczesnych technologii połączonym z polsko-amerykańskimi spotkaniami biznesowymi, firmy z branży metalowej będą miały okazję uczestniczyć w wydarzeniu Klastra Metalowego METALIKA dla przemysłu polskiego i niemieckiego.

Firmy uczestniczące w misji

1. Advanced Graphene Product Sp. z o.o. Zielona Góra  produkcja grafenu

2. AMP Sp. z o. o. Chociule   produkcja urządzeń termotechnicznych i pieców próżniowych

3. Remix S.A. Świebodzin  produkcja linii technologicznych oraz pieców do obróbki cieplnej

4. ASTOZI Tomasz Zięba Nowa Sól  IT/ Produkcja urządzeń i rozwiązań w oparciu o technologie Industrial Internet of Things

5. Sinersio Polska Sp. z o.o. o/Nowa Sól   IT/ICT data center

6. MAZEL S.A. Nowa Sól  elekroenergetyka

7. Prosper Advertising&Publishing Maciej Czerniawski Gorzów Wlkp  IT

8. Streamsoft Sp. z o.o. Sp. Kom. Zielona Góra   IT

9. This Way Krzysztof Mikołajczak Gorzów Wlkp. IT

10.PageAndShop Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. IT

TARGI HANNOVER MESSE 2017

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe to najważniejsze wydarzenie branży przemysłowej na świecie. W ostatnich edycjach targi odwiedziło ok. 200 tys. zwiedzających, a oferty przedstawiło ponad 5,2 tys. wystawców z 70 krajów.

Polska obejmie rolę kraju partnerskiego HANNOVER MESSE 2017, które odbędą się w dniach 24-28 kwietnia 2017. 

W czasie targów Polska chce pokazać różnorodność technologiczną polskiego przemysłu, ze szczególnym naciskiem na sektory: IT, automatyki przemysłowej, elektromobilności i energii.

Tematyka targów poświęcona jest poniższym zagadnieniom:

o   Automatyka przemysłowa 

o   Digital Factory - Zintegrowane procesy przemysłowe oraz systemy informatyczne i telekomunikacyjne, wspierające nie tylko procesy przemysłowe w fabrykach, ale również procesy w łańcuchu dostaw i logistyce

o   Energia 

o   Dostawy dla przemysłu – dostawy materiałów do produkcji przemysłowej oraz komponentów i systemów dla przemysłu pojazdów mechanicznych, maszynowego i urządzeń przemysłowych, (tj. od śrubek i nakrętek po zaawansowane maszyny przemysłowe)

o   Elektromobilność

o   ComVac – technologie związane z obiegiem i wykorzystanie powietrza w procesach przemysłowych, technologie próżniowe, systemy pneumatyczne, ekologiczne systemy oczyszczania powietrza, urządzenia pomiarowe

Statystki w 2016 r.:

o   ponad 466 tys m2 powierzchni wystawienniczej

o   ponad 220 tys. odwiedzających, z czego prawie 95% zarejestrowanych było jako przedstawiciele handlowi,

o   ponad 6500 tysiąca wystawców z ponad 70 krajów,

o   prawie 6 milionów spotkań b2b w trakcie targów,

o   ponadto 150 oficjalnych misji gospodarczych.

W 2017 r. Polska jest krajem partnerskim targów. W poprzednich latach były nimi Stany Zjednoczone (2016), Indie (2015), ponadto w latach wcześniejszych krajami partnerskimi były również Chiny,Japonia, Rosja, czy Turcja.

Polskie stoisko narodowe na targach Hannover Messe 2017 będzie miało powierzchnię 1139 m2.

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!