Szczegóły aktualności:

„Solidarnie możemy osiągnąć więcej"

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 21-04-2017

Stowarzyszenie Uczniom Gimnazjum nr 2 w Sulechowie decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 3 tys. zł na realizację zadania pn.: „Solidarnie możemy osiągnąć więcej", które zostanie zrealizowane w dniach 15 maja – 27 czerwca 2017 r.

Zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19 a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W ramach realizacji zadania grupa 30 uczniów (15 z województwa lubuskiego i 15 z partnerskiej szkoły niemieckiej w Fürstenwalde) wraz z opiekunami weźmie udział w kilkudniowych warsztatach językowych w Gdańsku. Przedsięwzięcie ma na celu pogłębienie zainicjowanego wcześniej procesu integracji młodzieży z obu szkół, zacieśnienie relacji i umocnienie zawiązanych przyjaźni. Działania projektowe  mają uzmysłowić młodemu pokoleniu Europejczyków wartości płynące z demokracji, życia w społeczeństwa otwartych i solidarnych. Projekt poza integracją grupy dzieci polsko – niemieckich, podniesie umiejętności językowe i wzrost motywacji do nauki języka niemieckiego, wiarę we własne możliwości, rozwinie zainteresowania kulinarne oraz zapozna z zasadami racjonalnego żywienia.

 

http://bip.lubuskie.pl/189/2225/Oferta_Stowarzyszenia_Uczniom_Gimnazjum_nr_2_w_Sulechowie/

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!