Szczegóły aktualności:

Zmiany budżetowe

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 28-04-2017
To główny temat XXX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 28 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Konieczność zmian była podyktowana możliwością ubiegania się o fundusze europejskie na inwestycje w obszarze kultury.
W sesji udział wzięło 20 radnych.

Marszałek Elżbieta Anna Polak wyjaśniła, że oświadzenie woli Zarządu Województwa o możliwości współfinansowania dwóch projektów w obszarze kultury, musi wynikać z uchwały Sejmiku, stąd konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. Pieniądze na ten cel mają być pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy wkładzie własnym samorządu województwa. - Chodzi o dwa projekty, które uzyskały pozytywną opinię Ministra Kultury. Nie możemy zmarnować takiej szansy - mówiła marszałek. - Otrzymaliśmy specjalną promesę na te realizację tych projektów. Pierwszy projekt to modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, wartość projektu wynosi 13 mln zł (wkład samorządu 4,6 mln zł). Drugi projekt to rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej, o wartości 15 mln zł (wkład samorządu to 5 mln zł). To historyczna szansa, by te inwestycje zrealizować z funduszy POIiŚ. Mamy nie tylko pozytywną opinię Ministra Kultury, ale także Ministra Rozwoju o wpisaniu do Kontraktu Terytorialnego.

Obie uchwały zostały przyjęte przez sejmik jednomyślnie, przy 20 głosach za.


Porządek obrad
:

1. Otwarcie obrad XXX sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad XXX sesji Sejmiku.

Galeria zdjęć

XXX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Fot. Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!