Szczegóły aktualności:

Szkolenia z działania 1.4.1 w ramach RPO Lubuskie-2020

Katarzyna Kozińska | Fundusze unijne | 10-05-2017

Ruszają kolejne szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędą się w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim. Tym razem zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych działaniem 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP– projekty realizowane poza formułą ZIT 

Planowany termin naboru: 31.05.2017 – 14.06.2017

Gorzów Wlkp., 18 maja 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, pokój 78 – biuro projektów Działanie 1.4.1  Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników
10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ II (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
10:45 - 11:00     Przerwa kawowa
11:00 -11:45      Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ III (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
11:45 - 12:00     Najczęściej popełniane błędy.
Pytania uczestników szkolenia.

Zielona Góra, 16 maja 2017 r., ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035) Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników
10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ II (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
10:45 - 11:00     Przerwa kawowa
11:00 -11:45      Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ III (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
11:45 - 12:00     Najczęściej popełniane błędy.
Pytania uczestników szkolenia.

Rejestracja na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach

Informacja: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!