Szczegóły aktualności:

Pakiet dla średnich miast – pierwsze nabory

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 10-05-2017

Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary i Żagań – te ośrodki mogą skorzystać z nowego rozwiązania Ministerstwa Rozwoju. Aktualnie w ramach Pakietu lubuskie miejscowości mogą aplikować w ramach dwóch naborów. Od 8 maja trwa konkurs w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Resort zarezerwował ponad 2,5 mld zł ze środków Funduszy Europejskich dla tzw. średnich miast, czyli miejscowości liczących ponad 20 tys. mieszkańców (oprócz miejscowości wojewódzkich) oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców, będących stolicami powiatów. Z województwa lubuskiego, na ministerialnej liście 255 polskich miast objętych tym programem, znalazło się 6 wspomnianych powyżej miejscowości.

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć TUTAJ.

Ponadto, 22 maja ruszy nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 200 mln zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu umieszczono TUTAJ.

Ponadto w październiku w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) planowany jest konkurs o wartości 15 mln zł dotyczący współpracy ponadnarodowej w obszarze rewitalizacji społecznej dedykowany dla 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Z kolei pod koniec roku w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) planowany jest konkurs o wartości 400 mln zł dotyczący badań na rynek w całości dedykowany dla projektów realizowanych na terenie miast średnich.

Konkursy będą sukcesywnie ogłaszane m.in. na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat najbliższych planowanych naborów dedykowanych, uruchamianych w ramach Pakietu, zarówno w zakresie terminów, kwot, jak i warunków wsparcia, będzie można uzyskać u pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim – kontakt TUTAJ.

Informację przygotowała: Ewelina Hajłasz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!